Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Změny zastávek na linkách 108, 821 a 822

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 11.06.2016

Od 11. 6. 2016 do 12. 6. 2016 dochází z důvodu stavebních prací k následujícím změnám na linkách 108, 821 a 822.
Linka 108 pojede v úseku Lechovice, ObÚ až Znojmo, aut. nádr. po obousměrné
odklonové trase: Lechovice – silnice III/41314 – Práče, škola – místní účelová
komunikace do Bantic – po „jihovýchodním obchvatu Bantic“ nad Bantice, zde
zabočit vpravo – silnice III/41317 – Bantice – silnice III/41316 – Těšetice – silnice II/413
– Suchohrdly – silnice II/413 – silnice II/412 – Znojmo, aut. nádr.

Linka 821 pojede v úseku Tasovice u prodejen až Dobšice, restaurace po odklonové
trase II/408 po obec Dyje a dále centrem obce Dyje k řece po místní komunikaci vedené
podél řeky Dyje do Dobšic. Na odklonové trase zastaví na přesunuté zastávce Dyje, u
železničního přejezdu, která bude umístěna v obci Dyje na silnici II/408 před křižovatkou
s MK (cca 100 metrů ve směru Tasovice).

Linka 822 pojede v úseku Práče, škola až Dobšice, restaurace po odklonové trase přes
Tasovice a Dyje po silnicích I/53 – III/40834 a II/408 po obec Dyje a dále centrem obce
Dyje k řece po místní komunikaci vedené podél řeky Dyje do Dobšic.
Změny zastávek:
Dyje, cihelna – zastávka bez obsluhy
Dyje, u železničního přejezdu – zastávka přesunuta cca 100 m ve směru Tasovice
Práče, rozc. 0.7 – zastávka bez obsluhy, místo ní obsluha zastávky Práče, škola linkou
108