Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Změny tras linek 156. 602, 640, 641, 643 a 644 Bučovicích

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 26.07.2017

Od 26. 7. 2017 do 30. 9. 2017 z důvodu oprav budou změněny trasy vybraných linek v Bučovicích následovně:
Linka 156 spoje 5, 43, 45, 133, 2, 4, 50, 52, 54, 136, 138 pojedou v Bučovicích
obousměrně mezi ulicemi Nádražní a Legionářská po ulici Komenského a vynechají
ulice Mírová, Sovětská a neobslouží zastávku zdrav.stř.

Linka 602 spoje 9, 17, 71, 20, 22, 28, 30, 34 pojedou v Bučovicích obousměrně mezi
ulicemi Nádražní a Legionářská po ulici Komenského a vynechají ulice Mírová,
Sovětská a neobslouží zastávku zdrav.stř.

Linka 640 spoje 9, 15, 6, 8, 12, 14 pojedou v Bučovicích obousměrně mezi ulicemi
Nádražní a Legionářská po ulici Komenského a vynechají ulice Mírová, Sovětská a
neobslouží zastávku zdrav.stř.

Linka 641 spoje 5, 7, 9, 6, 8, 10, 12 pojedou v Bučovicích obousměrně mezi ulicemi
Nádražní a Legionářská po ulici Komenského a vynechají ulice Mírová, Sovětská a
neobslouží zastávku zdrav.stř.

Linka 643 spoje v Bučovicích obousměrně mezi ulicemi Nádražní a Slovenská po
ulici Komenského, Legionářská, Sovětská a vynechají ulici Mírová a neobslouží
zastávku zdrav.stř.

Linka 644 spoje 7, 9, 13, 6, 8, 10, 12, 14, 192 pojedou v Bučovicích obousměrně
mezi ulicemi Nádražní a Legionářská po ulici Komenského a vynechají ulice Mírová,
Sovětská a neobslouží zastávku zdrav.stř.