Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Změny na linkách 51, 401, 402, 403 a 404 od 15. 12. 2019

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 15.12.2019

Z důvodu zajištění rychlejšího spojení mezi Ostrovačicemi a Velkou Bíteší a dále z důvodu zajištění četnějšího spojení linky 51 (viz dále) dojde k úpravám v provozu autobusových linek 401, 402, 403 a 404.

Linka 401
Linka 401 ve špičkách pracovních dní mezi Kývalkou a Brnem pojede po dálnici. V Brně obslouží zastávky Brno, Pod nemocnicí a Brno, Osová.

Linka 402
Linka 402 mezi Popůvkami a Veselkou pojede přímo, vynechá zastávku Troubsko, ObÚ. Troubsko bude i nadále obsluhováno linkami 403 a 404 a spojení mezi Troubskem a Veselkou, příp. Bosonohy nebo Popůvkami bude zajištěno linkou 51 s četnějším intervalem a provozní dobou.
Popůvky tak budou obsluhovány ve špičkách pracovních dní linkami 51 a 402 se společným intervalem až 10 minut.

 

Linka 51
Linka 51 spojující Bystrc s Bohunicemi bude nově v provozu denně do pozdních večerních hodin a také v nepracovních dnech.
Vybrané spoje této linky budou prodlouženy ze zastávky Nemocnice Bohunice přes Ostopovice a Moravany až na Ústřední hřbitov, čímž zajistí posílení spojení do Moravan a Ostopovic.
Společně s linkami 403 a 404 tak v úseku Brno – Ostopovice a společně s linkou 501 v úseku Brno – Moravany tak bude zaveden ve špičkách pracovních dní interval 10 až 15 minut.
Linka 51 nově zajistí přímé spojení jednotlivých částí Brna s Ostopovicemi a Moravany s tím, že při průjezdu mezi 410 a 510 bude platit tarifní výjimka, která bude blíže specifikována přímo v jízdním řádu.