Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Změna výluky v Želešicích

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Od soboty 21. 5. 2022 se upravuje výluka přes Želešice.
Linka 510: Část spojů je mezi zastávkami Modřice, Tyršova (resp. Modřice, smyčka) a Ořechov, zdrav. středisko vedena bez zastavení po objízdné trase přes Rajhrad a Syrovice.Přepravu cestujících mezi Modřicemi, žel. st. a Želešicemi, u Sulzrů zajišťuje minibus, který jede odklonem po ulici Modřice, Evropská (s obsluhou stejnojmenné dočasnézastávky), dále po provizorní komunikaci spojující areál CTParku se Želešicemi. Zde pokračuje po ulicích Družstevní, Polní (s obsluhou přesunutých zastávek Želešice, na kopci a Želešice,hostinec), 24. dubna a Petra Bezruče k přesunuté zastávce Želešice, u Sulzrů. Vybrané spoje jsou pak prodlouženy k přesunuté zastávce Želešice, u dálnice a dále do Hajan a Ořechova.Školní spoj č. 281, který ze Silůvek pokračuje do Ivančic, je veden až z Ořechova, kam přijede po lince 501. V opačném směru je spoj 282 veden přes Syrovice do Modřic, spoj 284 pakpouze do Hajan, z Hajan se vrací jako spoj 283 do Ořechova a odtud po lince 501 do Brna.Linka 404: Spoje z Brna do Radostic se vrací do původních bezvýlukových poloh.Linka 501: Je zaveden nový pár spojů 300+301 a upraveny časové polohy okolních spojů.