Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Změna na linkách 401 a 402 po Brně

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Od 1. 7. do 31. 8. 2022 zdůvodu stavebích prací bude upraven provoz po Brně na linkách 401 a 402.
Linky 401 (zastávkové spoje) a 402 budou od zastávky Brno, Jemelkova vedeny obousměrným odklonem přes zastávky Brno, Svážná a Brno, Pod nemocnicí do zastávky Brno, Osová, kde budou ukončeny (shodně s expresními spoji linky 401), s možností přestupu na tramvajové linky do centra města. Jízdou po odklonové trase vynechají zastávky Brno, Starý Lískovec, smyčka; Brno, Dunajská; Brno, Kurská a Brno, Kyjevská, které budou po dobu výluky obslouženy pouze autobusovou linkou 69.
Expresní spoje linky 401 jedoucí pouze ve špičkách pracovních dnů standardně do zastávky Brno, Osová a víkendové ranní spoje linky 401 jedoucí do terminálu Brno, Nemocnice Bohunice, jsou vedeny bez omezení.
Změna zastávek:Brno, Starý Lískovec, smyčka (oba směry): bez obsluhy linkami 401 a 402;Brno, Dunajská (směr Popůvky): bez obsluhy linkami 401 a 402;Brno, Kurská (oba směry): bez obsluhy linkami 401 a 402;Brno, Kyjevská (oba směry): bez obsluhy linkami 401 a 402.