Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výluky na linkách 2, 5 a 6

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 28.09.2016

Z důvodu dokončení rekonstrukce povrchu bude ve středu 28. září 2016 od 10:30 do 16:00 omezen průjezd křižovatkou ulic Poříčí × Vídeňská.

Linka 2:  
spoje za běžného provozu ukončené ve smyčce Ústřední hřbitov pojedou po své trase pouze v úseku Stará osada - Václavská a dále odklonem přes zastávky Mendlovo náměstí - Výstaviště-hl. vstup - Výstaviště-vstup G2 - Lipová do smyčky Pisárky. Vynechají tak zastávky Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří, Celní, Hluboká, Ústřední hřbitov a Ústřední hřbitov-smyčka.
spoje za běžného provozu vedené až do Modřic pojedou mezi zastávkami Nové sady (přeloženo na 3. resp. 4. kolej) a Celní odklonem přes zastávky Soukenická - Křídlovická - Vojtova - Vsetínská (s couváním k zastávce Celní), čímž vynechají zastávky Hybešova, Václavská, Poříčí a Nemocnice Milosrdných bratří.

Linka 5 pojede pouze v úseku Štefánikova čtvrť - Mendlovo náměstí a dále odklonem do vozovny Pisárky, čímž vynechá zastávky Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří, Celní, Hluboká, Ústřední hřbitov a Ústřední hřbitov-smyčka.
 

Linka 6 pojede mezi zastávkami Česká (přeložena před kostel sv. Tomáše) a Krematorium obousměrně odklonem přes zastávky Náměstí Svobody - Zelný trh - Hlavní nádraží (7. a 8. kolej v ústí ulice Masarykovy) - Nové sady (3. resp. 4. kolej) - Soukenická - Křídlovická - Vojtova - Vsetínská, čímž vynechá zastávky Šilingrovo náměstí, Nemocnice u sv. Anny, Mendlovo náměstí, Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří a Celní.

Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x6 po trase a zastávkách Královo Pole, nádraží (zastávky tramvají) - Semilasso (zastávky linky 6) - Husitská - Jungmanova - Kartouzská - Šumavská - Hrnčířská - Pionýrská - Antonínská - Moravské náměstí - Česká (tramvajové zastávky v ulici Joštově) - Šilingrovo náměstí - Nemocnice u sv. Anny - Mendlovo náměstí  (zastávka linek 5 a 6) - Poříčí - Nemocnice Milosrdných bratří (přeložena do ulice Vojtovy) - Celní - Hluboká - Ústřední hřbitov - Ústřední hřbitov-smyčka.