Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výluka ve Vyškově - ulice Purkyňova (linky 157, 167, 621, 631, 730, 741, 742, 744 a 751)

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 31.07.2017

Vážení cestující,

od 31. 7. 2017 do 30. 9. 2017 bude omezena doprava ve Vyškově na ulici Purkyňova.
Linky 157, 167 a 730 pojedou dle výlukového jízdního řádu všemi spoji obousměrně mezi zastávkami Drnovice a Vyškov, aut.st. odklonem po silnicích III/37933 a II/430 - ulicemi Nosálovská a Brněnská. Na objízdné trase navíc obslouží zastávku Vyškov, Nouzka pro přestup mezi dalšími linkami IDS JMK.

Linka 621 pojede dle výlukového jízdního řádu všemi spoji obousměrně mezi zastávkami Vyškov, Drnovská Bioveta a Vyškov, aut.st. odklonem ulicí Brněnská a vynechají zastávku Vyškov, nemocnice. Na objízdné trase navíc obslouží zastávku Vyškov, Nouzka pro přestup mezi dalšími linkami IDS JMK.

Linka 631 pojede dle výlukového jízdního řádu všemi spoji obousměrně mezi zastávkami Vyškov, Drnovská Bioveta a Vyškov, aut.st. ulicí Brněnská. Žádný spoj nezajíždí na zastávku Vyškov, nemocnice. Všechny spoje obslouží zastávky Vyškov, Nouzka a Vyškov, garáže ČSAD.

Linka 741, spoje č. 1 a 35 budou vedeny z přesunuté zastávky Vyškov, nemocnice po sil. II/379 na MK sídl. Osvobození, odtud na III/37728 ul. Dědická a dále po své trase. Zastávka Vyškov, Hraničky bude zrušena.

Linka 742, spoje č. 39 a 107 (jede od 4. 9. 2017) pojedou sil. II/430 ul. Brněnská, odbočí na III/37933 ul. Nosálovská, MK ul. Karla Čapka, MK ul. Stejskalova do cílové zastávky Vyškov, poliklinika (spoj č. 39 v období od 31. 7. 2017 do 31. 8. 2017 do přesunuté zastávky na MK ul. Stejskalova).

Linka 744, spoje č. 2, 10, 9, 17 a od 4. 9. 2017 také spoj č. 5 přes MK sídl. Osvobození na sil. III/37728 ul. Dědická (a zpět) a dále dle pravidelné trasy. Autobusové zastávky Vyškov, Hraničky a Vyškov, Rostex budou bez obsluhy. Spoje zastaví v náhradní zastávce Vyškov, sídl. Osvobození škola. Spoje č. 2 a 10 zastaví v přesunuté zastávce Vyškov, nemocnice. Spoj č. 17 a od 4. 9. 2017 spoj č. 5 místo zastávky Vyškov, poliklinika zastaví v přesunuté zastávce Vyškov, nemocnice a poté pojede do cílové zastávky Vyškov, Lapač.

Linka 751 pojede dle výlukového jízdního řádu všemi spoji obousměrně mezi zastávkami Vyškov, Drnovská Bioveta a Vyškov, aut.st. odklonem ulicí Brněnská a vynechají zastávku Vyškov, nemocnice. Na objízdné trase navíc obslouží zastávku Vyškov, Nouzka pro přestup mezi dalšími linkami IDS JMK.
Změny zastávek:
Vyškov, nemocnice – zastávka přesunuta o cca 150 m ve směru Drnovice (za křižovatku s ulicí Nosálovská)
Vyškov, poliklinika – zastávka přesunuta od 31. 7. do 31. 8. do ulice Stejskalova
Vyškov, Hraničky – zastávka bez obsluhy v obou směrech
Vyškov, Rostex (směr Dědice) – zastávku neobsluhují spoje 2 a 10 linky 744
Vyškov Rostex (směr centrum) – zastávku neobsluhují spoje 9 a 17 linky 744
Vyškov, sídl. Osvobození, škola (směr Dukla) – zastávku obsluhují spoje 2 a 10 linky 744 jako náhrada za zastávku Vyškov, Hraničky
Vyškov, sídl. Osvobození, škola (směr nemocnice) – zastávku obsluhují spoje 9 a 17 linky 744 jako náhrada za zastávku Vyškov, Hraničky