Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výluka ve Slavkově - Bučovická II

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Od 1. 7. 2022 pokračuje výluka ve Slavkově u Brna na linkách 630 a 632.
Linka 630 ve směru od Hodějic jede v tomto směru po I/50, vynechá zastávky Slavkov u Brna, Cutisín a Slavkov u Brna, MEZ.Ve směru od Němčan jede v tomto směru po I/50, vynechá zastávku Slavkov u Brna, MEZ. Zastávku Slavkov u Brna, Cutisín obslouží v přeložené poloze na ulici Bučovické.Vybrané spoje obslouží ve Slavkově u Brna zastávky v pořadí: žel. st. - aut. st. - poliklinika
Linka 632 jede mezi zastávkami Hodějice, rozc. a Slavkov u Brna, aut. st. v tomto směru po I/50 s vynecháním zastávek Slavkov u Brna, Cutisín, Slavkov u Brna, MEZ a Slavkov u Brna, poliklinika. Ve směru do Bučovic jedou spoje bez omezení.
Změna zastávek:Slavkov u Brna, poliklinika - ve směru do Slavkova bez obsluhy linkou 632, linka 630 zastávku obsluhuje jen vybranými spoji.Slavkov u Brna, MEZ - ve směru do Slavkova bez obsluhy linka 630 a 632Slavkov u Brna, Cutisín - ve směru do Slavkova bez obsluhy linkou 632, linka 630 zastávku obsluhuje v přeložené poloze na ulici Bučovické spoji přijíždějícími od Němčan.