Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výluka v Lechovicích od 4. 11. 2019

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 04.11.2019

Od 4. 11. 2019 do 17. 11. 2019 bude z důvodu stabeních prací na silnici I/53 upraven provoz regionálních linek následujícím způsobem:
Linka 108 (kromě expresních spojů): veškeré spoje pojedou v úseku mezi zastávkou Oleksovice, rozc. 1.7 a zastávkou Lechovice, ObÚ odklonem po obousměrné objízdné trase: nově vybudovaný obchvat Lechovic na silnici I/53 – silnice II/414 – Lechovice, ObÚ (zastávky na silnici II/414) – silnice stará I/53 – silnice nová I/53 (nový obchvat Lechovic) – silnice I/53. Pomalé zastávkové spoje budou obsluhovat zastávky Lechovice, ObÚ na silnici II/414.

Linka 835: veškeré spoje pojedou mezi zastávkami Lechovice, zámek a Lechovice, ObÚ odklonem po obousměrné objízdné trase: stará silnice I/53 směr Brno – nový obchvat Lechovic na silnici I/53 – silnice II/414. Obsluhovat budou zastávku Lechovice, ObÚ na silnici II/414 a přeloženou zastávku Lechovice, zámek, která bude za obcí Lechovice cca 250 metrů od obce ve směru na Brno.

Přeložené zastávky:
zastávka Lechovice, zámek (pro linku 108) – oba označníky pro linku 108 dočasně přeloženy na novou silnici I/53 na obchvat Lechovic u křižovatky se silnicí vedoucí do horní části Lechovic

zastávka Lechovice, zámek (pro linku 835) – oba označníky pro linku 835 dočasně přeloženy na starou silnici I/53 (průtah obce) cca 250 metrů za obec Lechovice ve směru na Brno za dočasné obratiště autobusů linky 835.

zastávka Lechovice, ObÚ – oba označníky na silnici I/53 pro linky 108 a 835 dočasně přeloženy do stálých zastávek Lechovice, ObÚ na silnici II/414 (do stálých zastávek pro linku 822)