Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výluka tramvají v ulici Renneské

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

V souvislosti s realizací protipovodňových opatření bude od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022 přerušen provoz tramvají v ulici Renneské.
Tramvajová linka 7 bude v provozu pouze v úseku Hlavní nádraží – Křídlovická.• Provoz bude organizován kyvadlově po koleji pro směr z centra.• Zastávka Hlavní nádraží bude umístěna v ulici Nádražní před budovou pošty.• Zastávky Nové sady, Soukenická a Křídlovická budou obsluhovány v obou směrech na koleji směr Starý Lískovec.
Tramvajová linka 8 pojede v úseku Hlavní nádraží – Krematorium odklonem ulicemi Hybešovou a Vídeňskou.• Vynechá tak zastávky Soukenická, Křídlovická, Vojtova a Vsetínská.• Zastávka Nové sady bude obsluhována na 1./2. koleji.• Na odklonové trase obslouží linka 8 zastávky Hybešova, Václavská, Mendlovo náměstí (dočasná zastávka v souvislosti s výlukou tramvají v ulici Křížové), Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří a Celní.
Noční autobusová linka N90 pojede již od noci ze čtvrtka 30. června na pátek 1. července 2022 v úseku Hlavní nádraží – Celní odklonem po trase a zastávkách linky N91.• Neobslouží tak zastávky Soukenická, Křídlovická a Vojtova.
Změny zastávek:Soukenická, Křídlovická – linka 7 zastavuje v obou směrech na koleji z centra, bez obsluhy linkami 8 a N90Vojtova – zcela bez obsluhy, náhradou je možné použít zastávku KřídlovickáVsetínská – zcela bez obsluhy, náhradou je možné použít zastávku Celní