Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výluka tramvají v ulici Křížové

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě nebude od pátku 1. července 2022 do pátku 29. července 2022 možná jízda tramvají mezi Mendlovým náměstím a křižovatkou Křížová × Václavská.
Tramvajová linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Nové sady – (Nové sady - smyčka).• V úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí je možné náhradou použít pravidelnou linku 2 a odkloněné linky 6 a 8. Zastávka Mendlovo náměstí bude pro tyto linky zřízena v ulici Václavské u křižovatky s ulicí Křížovou.• V úseku Mendlovo náměstí – Pisárky je možné použít odkloněnou linku 5.
Tramvajová linka 5 bude v provozu pouze v úseku Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí a dále pojede odklonem po trase linky 1 do Pisárek.• V úseku Mendlovo náměstí – Ústřední hřbitov je možné náhradou použít pravidelnou linku 2, která navíc zastaví na zastávce Mendlovo náměstí v ulici Václavské u křižovatky s ulicí Křížovou.
Tramvajová linka 6 pojede v úseku Moravské náměstí – Poříčí odklonem ulicemi Rooseveltovou, Nádražní a Hybešovou.• Vynechá tak zastávky Česká, Šilingrovo náměstí a Nemocnice u svaté Anny.• Na odklonové trase obslouží zastávky Malinovského náměstí, Hlavní nádraží, Nové sady, Hybešova a Václavská.• Zastávka Mendlovo náměstí bude přeložena do ulice Václavské ke křižovatce s ulicí Křížovou.
Pro přestup mezi linkami 2, 6 a 8 a ostatními linkami na Mendlově náměstí je nutný pěší přesun mezi přeloženou zastávkou v ulici Václavské a samotným Mendlovým náměstím, případně je možné použít autobusové linky 44 a 84 ze zastávky Poříčí.