Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výluka tramvají do Bohunic a Starého Lískovce

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 26.10.2016

Z důvodu podbíjení kolejí a výměny kolejových objektů bude od středy 26. října 2016 do neděle 30. října 2016 omezena tramvajová doprava do oblasti Bohunic a Starého Lískovce.

26. a 27. října 2016:

Linky 6 a 8 budou ukončeny v zastávce Švermova, čímž vynechají zastávky Osová, Dunajská a Starý Lískovec, smyčka.
Přestup z / na autobusy náhradní dopravy bude možný pouze v zastávce Běloruská.

Náhradní dopravu zajistí mimořádné  autobusové linky:

• linka x6 po trase a zastávkách Běloruská (autobusové zastávky na přilehlé komunikaci) - Humenná - Kosmonautů - Osová (autobusové zastávky na mostě) - Pod nemocnicí (zastávky v ulici U Penzionu) - Vltavská - Labská a

• linka x8 po trase a zastávkách Běloruská (autobusové zastávky na přilehlé komunikaci) - Humenná - Svah - Čermákova - Točná - U hřiště - Dunajská - Starý Lískovec, smyčka.

Změny zastávek:
• Dunajská, Starý Lískovec, smyčka
   - tramvajové zastávky bez obsluhy
   - linka x8 obslouží zastávky na silnici;
• Osová
   - tramvajové zastávky bez obsluhy
   - náhradní doprava - linka x6 zastaví na zastávkách na mostě;
Švermova
   - tramvaje obslouží pouze zastávky ve smyčce.
 

Od 28. října 2016 do 30. října 2016 17:00:

Linka 6 pojede pouze v úseku Královo Pole, nádraží - Celní a dále odklonem přes zastávky Hluboká a Ústřední hřbitov do smyčky Ústřední hřbitov. Vynechá tak zastávky Krematorium, Běloruská, Švermova, Osová, Dunajská a Starý Lískovec, smyčka.

Linka 8 pojede pouze v úseku Mifkova - Nové sady (1. resp. 2. kolej) a dále odklonem do smyčky Nové sady, čímž vynechá všechny zastávky v úseku Soukenická - Starý Lískovec, smyčka.

 Náhradní dopravu zajistí mimořádné  autobusové linky:

• linka x6 po trase a zastávkách Hlavní nádraží (3. resp. 4. kolej) - Nové sady (ve směru z centra 1. kolej, ve směru k Hlavnímu nádraží v předjízdném pruhu vedle 4. koleje) - Soukenická (autobusové zastávky na přilehlé komunikaci) - Křídlovická (autobusové zastávky na přilehlé komunikaci) - Vojtova (zastávky náhradní dopravy) Celní - Krematorium (jen ve směru z centra) - Uzbecká - Běloruská (autobusové zastávky na přilehlé komunikaci) - Humenná - Kosmonautů - Osová (autobusové zastávky na mostě) - Pod nemocnicí (zastávky v ulici U Penzionu) - Vltavská - Labská a

• linka x8 po trase a zastávkách Hlavní nádraží (3. resp. 4. kolej) - Nové sady (ve směru z centra 1. kolej, ve směru k Hlavnímu nádraží v předjízdném pruhu vedle 4. koleje) - Soukenická (autobusové zastávky na přilehlé komunikaci) - Křídlovická(autobusové zastávky na přilehlé komunikaci) - Vojtova (zastávky náhradní dopravy) Celní - Krematorium (jen ve směru z centra) - Uzbecká - Běloruská (autobusové zastávky na přilehlé komunikaci) - Humenná - Svah - Čermákova - Točná - U hřiště - Dunajská - Starý Lískovec, smyčka.

 

Linka 403 bude mít přesunuty garantované návaznosti ze zastávky Brno, Osová na zastávku Brno, Čermákova, kde spoje obvykle čekající na tramvaj linky 8 vyčkají obdobně na příjezdy náhradní autobusové linky x8 od centra.

 

Změny zastávek:
• Dunajská, Starý Lískovec, smyčka
   - tramvajové zastávky bez obsluhy
   - linka x8 obslouží zastávky na silnici;
• Osová
   - tramvajové zastávky bez obsluhy
   - náhradní doprava - linka x6 zastaví na zastávkách na mostě;
Soukenická, Křídlovická, Vojtova
   - tramvajové zastávky bez obsluhy
   - autobusy linek x6 a x8 obslouží zastávky na přilehlé komunikaci;
Vsetínská, Švermova
   - po dobu výluky BEZ OBSLUHY