Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výluka na linkách 105 a 530 v úseku Brod nad Dyjí – Pasohlávky (18.2.-10.3)

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 18.02.2020

Od 18.2.2020 do 10.3.2020 bude probíhat výluka na linkách 105 a 530.

Linka 105 pojede mezi zastávkami Brod nad Dyjí, ObÚ a Pasohlávky, u kostela obousměrně odklonem po silnicích III/39615, II/414, obec Drnholec, sil. III/39613 a sil. III/39614. Na objízdné trase budou všechny spoje obsluhovat zastávku Drnholec. V nepracovní dny všechny spoje vynechávají zastávku Mikulov, žel. st.

Linka 530 pojede mezi zastávkami Pasohlávky, u kostela a Drnholec obousměrně odklonem po silnicích III/39614, III/39613 a II/414. Bude tak zcela vynechávat zastávku Brod nad Dyjí, ObÚ.

Tarifní informace:
• Cestující jedoucí mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami na jednorázové jízdné platí cenu jízdného dle skutečného množství projetých tarifních zón.
• Cestujícím jedoucím mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami na předplatní jízdenky není zóna 551 (Drnholec) započítávána do jízdného.
Změna zastávek: zastávka Brod nad Dyjí, ObÚ – přeložena na objízdnou trasu na silnici III/39615 (silnice směr Novosedly) v Brodě nad Dyjí před domy č.p. 21 a č.p. 95, zastávka je dočasně zcela bez obsluhy linkou 530.
Neobsluhované zastávky: Mikulov, žel. st. – neobsluhovaná linkou 105 jen v nepracovní dny (soboty a neděle)