Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výluka na lince 335 v úseku Sejřek - Nedvědice

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 24.07.2017

Od pondělí 24. 7. do neděle 30. 7. 2017 spoje linky 335 jedoucí přes Sejřek do Nedvědice pojedou odklonem následovně:

Spoj 1 jede z Drahonína do Olší a dále po odklonové trase přes Klokočí, Doubravník, Černvír k zastávce Nedvědice, rozc. Sejřek a dále do Sejřku, kde se otočí u obecního úřadu, obslouží zastávku Sejřek, zbrojnice v přesunuté poloze a po té pokračuje již po své pravidelné trase zpět do Nedvědice až k železniční stanici. Jízdou po odklonové trase vynechá zastávky Sejřek, Bor, rozc. 1.5 a Sejřek, Bor.
Spoj 2 jede z Nedvědice, žel. st. po své trase k zastávce Nedvědice, rozc. Sejřek (na hlavní silnici), dále pokračuje přes Černvír do Doubravníku, kde mimořádně obslouží zastávku Doubravník, žel. st. a následně přes Klokočí a Olší do Boru a dále po své pravidelné trase se závlekem přes Drahonín do Tišnova. Jízdou po odklonové trase spoj vynechá obec Sejřek.
Spoj 3 jede z Tišnova po své trase po zastávku Olší, Klokočí, rozc. 0.4, kde vyčká příjezdu spoje 92 z protisměru od Boru, Drahonína a Olší a přestupu cestujících. Dále pokračuje po odklonové trase shodně jako spoj č. 1 přes Klokočí, Doubravník, Černvír a Sejřek do Nedvědice k železniční stanici.
Spoje 4 a 8 jedou z Nedvědice po své trase do Sejřku, kde obslouží zastávku Sejřek, zbrojnice v přesunuté poloze, otočí se u obecního úřadu a vrací se zpět k zastávce Nedvědice, rozc. Sejřek, odkud pokračují po odklonové trase přes Doubravník, Klokočí a Olší do Boru a dále po své pravidelné trase se závlekem přes Drahonín do Tišnova.
Spoj 7 jede z Tišnova po své trase po zastávku Sejřek, Bor a dále po odklonové trase přes Olší, Klokočí, Doubravník a Černvír k zastávce Nedvědice, rozc. Sejřek (na hlavní silnici) a přímo do Nedvědice k železniční stanici. Jízdou po odklonové trase vynechá obec Sejřek.
Spoj 80 je mimořádně veden závlekem přes Drahonín.
Spoj 89 je z Olší veden mimořádně do Boru.
Spoj 92 je mimořádně výchozí z Boru, odkud pokračuje přes Olší závlekem do Drahonína a dále po své pravidelné trase do Tišnova.

Linka 335 na odklonové trase zastavuje pouze na zastávkách určených výlukovým jízdním řádem.
Spoj 80 neintegrované linky 730950 je veden v celé trase o 8 minut dříve.

POZOR! Od 31. 7. 2017 bude probíhat další etapa uzavírky silnice II/390 v úseku mezi hranicí k.ú. Nedvědice a začátkem obce Sejřek.
Změna zastávek:
Sejřek, zbrojnice: přesunuta na místní komunikaci vedoucí k obecnímu úřadu, za křižovatku s hlavní silnicí; bez obsluhy spoji 2 a 7 linky 335;
Sejřek, Mansberk: bez obsluhy spoji 2 a 7 linky 335;
Sejřek, u dvora: bez obsluhy spoji 2 a 7 linky 335;
Sejřek, Bor, rozc. 1.5.: bez obsluhy spojem 1 linky 335;
Sejřek, Bor: bez obsluhy spojem 1 linky 335;
Nedvědice, rozc. Sejřek: pro spoje 2 a 7 přesunuta na hlavní silnici od/do Doubravníku;
Doubravník, žel. st.: mimořádně obsluhována spojem 2 linky 335.