Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výluka autobusů v ulici Obvodové

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Z důvodu konání závodů v triatlonu bude v sobotu 28. května 2022 od 9:30 do 16:30 uzavřena ulice Obvodová.
Linka 54 pojede v úseku Zoologická zahrada – Ondrouškova odklonem ulicí Odbojářskou. Vynechá tak zastávky Zoologická zahrada (u tramvaje), Přístaviště, Rakovecká a Kubíčkova. Na odklonové trase obslouží všechny zastávky linky 52.
Linka 303 pojede v úseku Zoologická zahrada – Podkomorská odklonem ulicemi Odbojářskou a Páteřní. Vynechá tak zastávky Zoologická zahrada (u tramvaje) a Přístaviště. Zastávka Rakovecká bude v obou směrech přeložena do ulice Páteřní. Na odklonové trase nebude obsluhovat žádné zastávky.
Změny zastávek:Zoologická zahrada (u tramvaje) – bez obsluhy autobusovými linkamiPřístaviště – bez obsluhy autobusovými linkamiRakovecká – obsluhována pouze linkou 303, přeložena do ulice PáteřníKubíčkova – bez obsluhy autobusovými linkami