Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výluka autobusů v Brně v úseku Dohnalova – Klarisky

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Z důvodu pokračující výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu bude od 6:00 ve středu 8. února 2023 do ukončení prací (předpoklad do konce června 2023) znovu vyloučen provoz v části ulice Útěchovské v Soběšicích. Autobusové linky 43 a N93 pojedou v úseku Dohnalova – Klarisky v obou směrech ulicemi Klokočí, Výzkumní, Na kovárně a Zeiberlichova.
Změny zastávek:• Zastávka Dohnalova ve směru z centra bude přeložena přibližně o 200 metrů zpět (za křižovatku s ulicí Růženec). Ve směru do centra bude obsluhována v pravidelné poloze.• Zastávka Na kovárně bude v obou směrech přeložena do ulice Na kovárně ke křižovatce s ulicí Útěchovskou.• Zastávka Rozárka bude obsluhována také ve směru do centra (společně s linkou 57).