Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výluka Otnice (8. 6. - 26. 7. 2020)

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 08.06.2020

Od 8. 6. 2020 do 26. 7. 2020 bude probíhat výluka na linkách 610, 611 a 630.
Linka 610: Veškeré spoje pojedou mezi zastávkami Újezd u Brna, Městský úřad a Otnice, Na Konci odklonem po obousměrné objízdné trase: Újezd u Brna, MěÚ – silnice II/416 – Hostěrádky-Rešov – Šaratice – silnice III/4165 – křižovatka se silnicí III/4199 – silnice III/4199 – Milešovice, sídliště (-Milešovice, host. Laštůvka) - Otnice, Milešovská –
Otnice, host. U Marků. Všechny spoje tak budou vynechávat zastávky Újezd u Brna, Rychmanov a Otnice, Na Konci, na odklonové trase obslouží všechny nácestné zastávky.

Linka 611: Zrušena, spoje převedeny na linku 610

Linka 630: Mezi zastávkami Šaratice a Otnice, host. U Marků pojede odklonem po silnici III/4165 – křižovatka se silnicí III/4199 – silnice III/4199 – Milešovice, sídliště - Otnice,
Milešovská – Otnice, host. U Marků. Všechny spoje tak vynechají zastávku Otnice, Na Konci. Většina spojů je ukončena v zastávce Šaratice.

Tarifní informace:
Cestující jedoucí mezi Újezdem u Brna a Otnicemi (a opačně) na jednorázové jízdné platí cenu jízdného dle skutečného množství projetých tarifních úseků.

Cestující jedoucí mezi Újezdem u Brna a Otnicemi (a opačně) na předplatní jízdenky jsou odbavováni bez přirážky k jízdnému.

Cestujícím z Lovčiček do Slavkova u Brna, aut. st. bude uznávána jednorázová jízdenka na 45 minut v ceně 20/5 Kč.
Neobsluhované zastávky: Újezd u Brna, Rychmanov, – bez obsluhy po celou dobu výluky
Otnice, Na Konci – bez obsluhy po celou dobu výluky

Změna zastávek: Otnice, host. U Marků – zastávky na hlavní silnici bez obsluhy, obsluhovány zastávky směr Milešovice v ulici U Parku.