Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Víkendové výluky na Kyjovsku - cyklistický závod

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 25.06.2016

Vážení cestující,

během víkendu 25. a 26. 6. 2016 probíhá v Kyjově a oblasti Kyjovska cyklistický závod, který ovlivní provoz na linkách 106, 642, 660, 662, 663, 666 a 671.
1.etapa sobota 25. 6. 2016 od 14:00 do 17:30

Linka 106: Spoje (113, 118, 260) jedoucí v čase závodu jedou obousměrně v úseku Kyjov, aut.st. – Archlebov odklonem ulicemi v Kyjově: Nerudova, Brandlova, Nětčická, Boršovká, dále přes Borkovany, Ždánice. Na trase zastaví pouze na výjezdu z Kyjova směrem do Bukovan, kde obslouží přesunutou zastávku Kyjov, nem. V čase závodu jsou zavedeny náhradní spoje (115) v úseku Archlebov-Strážovice a spoje (116, 120) Strážovice-Archlebov. Tyto náhradní spoje obslouží zastávku Strážovice v přesunuté poloze na okraji obce. Linka 106 jede dle výlukového JŘ.

Linka 642: Spoje (206, 363, 366) jedoucí v čase závodu jedou obousměrně v úseku Kyjov, aut.st. – Bukovany odklonem ulicemi v Kyjově: Nerudova, Brandlova, Nětčická, Boršovká, dále do Borkovan. Na trase zastaví pouze na výjezdu z Kyjova směrem do Bukovan, kde obslouží přesunutou zastávku Kyjov, pod nem.

Linka 660: Spoje (269, 272) jedoucí v čase závodu jedou obousměrně v úseku Kyjov, aut.st. – Dražůvky, rozc. odklonem ulicemi v Kyjově: Nerudova, Brandlova, Nětčická, Boršovká, dále přes Borkovany, Ždánice. Na trase zastaví pouze na výjezdu z Kyjova směrem do Bukovan, kde obslouží přesunutou zastávku Kyjov, nem.

Mimořádně je zaveden nový spoj 209 z Kyjova do Věteřova; a poté spoj 212 z Dražůvek,rozc zpět do Kyjova. Linka 660 jede dle výlukového JŘ.

Linka 662: Spoje (206, 256) jedoucí v čase závodu jedou v úseku Svatobořice-Mistřín, textilka a Kyjov, aut.st. odklonem ulicemi v Kyjově: Svatoborská, Pod Kohoutkem, Boršovská, Nětčická, Brandlova, Nerudova. Na trase zastaví pouze na vjezdu do Kyjova a to pod mostem, kde obslouží přesunutou zastávku Kyjov, nem. křiž.

Linka 663: Spoje (453) jedoucí v čase závodu jedou v úseku Svatobořice-Mistřín, textilka a Kyjov, aut.st. odklonem ulicemi v Kyjově: Svatoborská, Pod Kohoutkem, Boršovská, Nětčická, Brandlova, Nerudova. Na trase zastaví pouze na vjezdu do Kyjova a to pod mostem, kde obslouží přesunutou zastávku Kyjov, nem. křiž.

 

2.etapa neděle 26. 6. 2016 od 7:15 do 13:30

Linka 106: Spoje (105, 106, 109, 110, 114) jedoucí v čase závodu jedou obousměrně v úseku Kyjov, aut.st. – Archlebov odklonem ulicemi v Kyjově: Nerudova, Brandlova, Nětčická, Boršovká, dále přes Borkovany, Ždánice. Na trase zastaví pouze na výjezdu z Kyjova směrem do Bukovan, kde obslouží přesunutou zastávku Kyjov, nem.

V čase závodu jsou zavedeny náhradní spoje (107, 111) v úseku Archlebov-Strážovice a spoje (104, 108, 112) Strážovice-Archlebov. Tyto náhradní spoje obslouží zastávku Strážovice v přesunuté poloze na okraji obce. Linka 106 jede dle výlukového JŘ.

Linka 642: Spoje (203, 204, 205, 263, 264, 361, 362, 364) jedoucí v čase závodu jedou obousměrně v úseku Kyjov, aut.st. – Bukovany odklonem ulicemi v Kyjově: Nerudova, Brandlova, Nětčická, Boršovká, dále do Borkovan. Na trase zastaví pouze na výjezdu z Kyjova směrem do Bukovan, kde obslouží přesunutou zastávku Kyjov, pod nem. Spoje 205 a 361 mimořádně na odklonové trase zastaví na zastávce Kyjov, Nětčice, obecní dům, kde cestující přestoupí na linku 663 směr Hodonín.

Linka 660: Spoje (207, 214) jedoucí v čase závodu jedou obousměrně v úseku Kyjov, aut.st. – Dražůvky, rozc. odklonem ulicemi v Kyjově: Nerudova, Brandlova, Nětčická, Boršovká, dále přes Borkovany, Ždánice. Na trase zastaví pouze na výjezdu z Kyjova směrem do Bukovan, kde obslouží přesunutou zastávku Kyjov, nem. Mimořádně je zaveden nový spoj 210 z Dražůvek,rozc do Kyjova. Linka 660 jede dle výlukového JŘ.

Linka 662: Spoje (204, 254) jedoucí v čase závodu jedou v úseku Svatobořice-Mistřín, textilka a Kyjov, aut.st. odklonem ulicemi v Kyjově: Svatoborská, Pod Kohoutkem, Boršovská, Nětčická, Brandlova, Nerudova. Na trase zastaví pouze na vjezdu do Kyjova a to pod mostem, kde obslouží přesunutou zastávku Kyjov, nem. křiž.

Linka 663: Spoje (407, 409, 410, 412) jedoucí v čase závodu jedou obousměrně v úseku Kyjov, aut.st. – Svatobořice-Mistřín, textilka odklonem ulicemi v Kyjově: Nerudova, Brandlova, Nětčická, Boršovká, Pod Kohoutkem, Svatoborská a dále do Svatobořic. Na trase zastaví pouze na výjezdu z Kyjova a to pod mostem, kde obslouží přesunutou zastávku Kyjov, nem. křiž. Spoje 410 a 412 mimořádně na odklonové trase zastaví na zastávce Kyjov, Nětčice, obecní dům, kde nastoupí cestující od linky 642 ze Ždánic.

Linka 666: Spoj jedoucí v čase závodu (spoj 291) pojede v Kyjově ze železniční stanice odklonem ulicemi Nětčická, Brandlova, Havlíčkova, Nerudova a vynechá tak zastávku pod nemocnicí. Na odklonové trase nezastavuje.

Linka 671: Spoje jedoucí v čase závodu (spoje 130 a 135) pojedou v Kyjově obousměrně mezi zastávkami Újezd, škola a Aut.st. odklonem ulicemi Palackého, Havlíčkova, Nerudova a vynechají tak zastávku nám TGM, náhradou zastaví na zastávce U Fary.

 

Změna zastávek sobota a neděle:
Zastávka Strážovice bude přesunuta cca 700m na okraj obce směr Stavěšice.
Zastávky Věteřov, Sobůlky, Sobůlky, ZD budou bez obsluhy
Zastávka Kyjov, nem přesunuta cca 800m na okraj obce směr Bukovany.
Zastávka Kyjov, Nám TGM bude bez obsluhy, náhradou zastávka U Fary.
Zastávka Kyjov, pod nemocnicí pro linku 642 přesunuta cca 500m na okraj obce směr Bukovany.
Zastávka Kyjov, pod nemocnicí pro linku 666 a 750901, 770060 zrušena.
Zastávka Kyjov, nem.křiž směr aut.nádr. přesunuta cca 500m na ulici
Svatoborskou pod nadjezdem.
Zastávka Kyjov, nem.křiž pro linku 663 směr Hodonín jen v neděli přesunuta cca 500m na ulici Svatoborskou pod nadjezdem.
Zastávka Kyjov, Nětčice, obecní úřad jen v neděli zastaví linka 642 spoje 205 a 361 a pak linka 663 spoje 410 a 412.

Tarifní upozornění:
Cestujícím jedoucím z obcí Strážovice, Stavěšice, Nenkovice, Želetice přes obec Archlebov do Kyjova a zpět jsou uznávány platné předplatní jízdenky zakoupené v uvedených relacích.
Cestující jedoucí na jednorázové jízdenky platí cenu jízdného dle počtu skutečně projetých
tarifních zón.