Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Uzavírka Slovanského náměstí v Brně

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Z důvodu konání tradičních Erbovních slavností bude v sobotu 16. září 2023 od 8:00 do 23:00 vyloučen veškerý provoz přes Slovanské náměstí.
 Linky 30, 72 a 84 ve směru k zastávce Semilasso pojedou v úseku Skácelova – Husitská odklonem ulicemi Purkyňovou, Dobrovského a Palackého třídou.• Zastávka Skácelova bude přeložena do ulice Purkyňovy k zastávce linky N93.• Zastávka Slovanské náměstí nebude v uvedeném směru obsluhována.• Zastávka Husitská bude přeložena do Palackého třídy k zastávce tramvají.
Linky 30, 44 a 72 ve směru k zastávce Skácelova pojedou v úseku Semilasso – Skácelova odklonem ulicemi Berkovou a Purkyňovou.• V uvedeném směru tak vynechají zastávku Husitská.• Zastávka Slovanské náměstí bude přeložena do ulice Berkovy za křižovatku s ulicí Srbskou.
Linka 32 pojede v úseku Charvatská – Hutařova v obou směrech odklonem ulicí Dobrovského, Palackého třídou a ulicí Berkovou.• Zastávka Charvatská ve směru do centra bude přeložena do ulice Chodské za křižovatku s ulicí Dobrovského.• Zastávka Slovanské náměstí nebude linkou 32 obsluhována.• Na odklonové trase obslouží linka 32 v obou směrech zastávku tramvají Husitská.
Linka 67 pojede v úseku Skácelova – Charvatská v obou směrech odklonem ulicemi Purkyňovou a Dobrovského.• Zastávka Skácelova ve směru do centra bude přeložena do ulice Purkyňovy k zastávce linky N93.• Zastávka Charvatská ve směru do centra bude přeložena do ulice Chodské za křižovatku s ulicí Dobrovského.• Zastávka Slovanské náměstí nebude linkou 67 obsluhována.
Provoz na trolejbusových linkách 30 a 32 zajistí parciální trolejbusy.