Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Úplná uzavírka Slovanského náměstí (Erbovní slavnosti)

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 17.09.2016

Z důvodu konání Erbovních slavností v sobotu 17. září 2016 od 8:00 do 22:15 hodin bude vyloučena veškerá doprava v prostoru Slovanského náměstí. 

Trolejbusy na lince 30 budou nahrazeny autobusy a pojedou po následujících odklonových trasách:
• ve směru do Bystrce pojedou mezi zastávkami Semilasso - Skácelova odklonem ulicemi Berkovou a Purkyňovou (vynechají zastávku Husitská a na odklonové trase zastaví na přeložené zastávce Slovanské náměstí na ulici Berkově za křižovatkou se Srbskou). 
• Ve směru do Králova Pole, nádraží pojedou v úseku mezi zastávkami Skácelova - Semilasso odklonem ulicemi Purkyňovou, Dobrovského a Palackého třída, čímž vynechají zastávku Slovanské náměstí, zastávku Skácelova obslouží v přeložené poloze v ulici Purkyňově u zastávky linky N93 směr centrum a zastávku Husitská v přeložené poloze u tramvajového ostrůvku směr Řečkovice.

Trolejbusová linka 32 bude v celé trase také nahrazena autobusy.
• Ty pojedou mezi zastávkami Charvatská a Hutařova ve směru z centra odklonem ulicemi Dobrovského, Palackého třída a Berkovou, čímž vynechají zastávku Slovanské náměstí. Na odklonové trase obslouží náhradou tramvajovou zastávku Husitská.
• Ve směru ze Srbské do centra pojedou v úseku mezi zastávkami Hutařova a Charvatská odklonem ulicemi Berkovou, Purkyňovou a Dobrovského. Na odklonové trase obslouží zastávky Slovanské náměstí (přeložena v ulici Berkově)Skácelova (zastávka noční linky N93) a zastávku Charvatská obslouží v přeložené poloze za křižovatkou Chodská × Dobrovského.

Autobusy na linkách 44/84 a 53 
• ve směru do Žabovřesk pojedou linky 44 a 53 v úseku mezi zastávkami Semilasso - Skácelova odklonem ulicemi Berkovou a Purkyňovou (vynechají zastávku Husitská a na odklonové trase zastaví na přeložené zastávce Slovanské náměstí na ulici Berkově za křižovatkou se Srbskou). 
• Ve směru do Králova Pole, nádraží linky 53 a 84 pojedou v úseku mezi zastávkami Skácelova - Semilasso odklonem ulicemi Purkyňovou, Dobrovského a Palackého třída, čímž vynechají zastávku Slovanské náměstí, zastávku Skácelova obslouží v přeložené poloze v ulici Purkyňově u zastávky linky N93 směr centrum a zastávku Husitská v přeložené poloze u tramvajového ostrůvku směr Řečkovice.

Autobusová linka 67 pojede v úseku mezi zastávkami Charvatská a Skácelova oběma směry odklonem ulicemi Dobrovského a Purkyňovou, čímž vynechá zastávku Slovanské náměstí. Zastávku Skácelova směr Zvonařka obslouží v přeložené poloze v ulici Purkyňově u zastávky noční linky N93 směr centrum, zastávku Charvatská obslouží v přeložené poloze za křižovatkou Chodská × Dobrovského.