Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Prodloužení linek xS2B a xS2K do Rájce-Jestřebí

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Od 1. 8. 2022 nepřetržitě do 10. 8. 2022 do 16:00 hodin z důvodu stavebních prací při budování podchodu na trati Blansko - Rájec-Jestřebí budou linky xS2B a xS2K prodloužena až do Rájce-Jestřebí.
Umístění zastávek náhradní dopravy:• Blansko:Blansko, aut.st., stanoviště 15, 16, příjezd i odjezd ve směru Brno – Blansko – Rájec-Jestřebí (linky xS2B a xS2K)Blansko, aut.st., stanoviště 14, příjezd i odjezd ve směru Rájec-Jestřebí – Blansko – Brno, Královo PoleBlansko před staniční budovou, příjezd i odjezd ve směru Rájec-Jestřebí – Blansko – Brno hl.n. (linka xS2B)• Blansko město - na zastávce autobusů IDS JMK "Blansko, Svitavská"• Dolní Lhota - na zastávce autobusů IDS JMK "Blansko, Dolní Lhota"• Rájec-Jestřebí - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Rájec-Jestřebí, žel. st.
Zajištění přestupních návazností v BlanskuPřestup mezi linkami xS2C a xS2B(xS2K) ve směru Adamov – Rájec-Jestřebí bude zajištěn na autobusovém stanovišti, stanoviště č.15, 16. Proto příjezd linky xS2C od Adamova bude v Blansku u všech spojů na autobusové stanoviště.Přestup mezi linkami xS2B a xS2C ve směru Rájec-Jestřebí – Adamov bude před staniční budovou.
Přeprava kol:po celou dobu výluky bude přeprava kol zajištěna pouze mezi Brnem hl.n. a Blanskem ve 120 min. intervalu dodávkovým automobilem.Odj. Brno hl.n. 6:45 – 18:45 hod.(vždy sudá hodina, 45 minuta)Odj. Blansko 7:32 – 19:32 hod.(vždy lichá hodina, 32 minuta)