Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Přestupní terminál Kuřim - změna nástupišť

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Od 16. 5. do 22. 6. 2022 se upravují odjezdová stanoviště následujícím způsobem:Všechny linky (vyjma noční linky N91) jsou v oblasti terminálu Kuřim, žel.st. okolo parku vedeny v opačném směru oproti standardnímu stavu.Linka N91 do terminálu vůbec nezajíždí (zastavuje na přesunutých zastávkách v ul. Zahradní, resp. Nádražní). Spoje běžně ukončené/výchozí v zastávce Kuřim, žel.st. jsou prodlouženy do/ze zastávky Kuřim, TE. S ohledem na jednotnost s ostatními etapami jsou garantované návaznosti mezi linkami N91 a 310 nadále přesunuty na zastávku Kuřim, kulturní dům.Oproti běžnému stavu dochází k přesunu všech autobusových nástupišť v terminálu Kuřim, žel.st. Kromě výstupní zastávky je však umístění dočasných nástupišť totožné s předchozí, tedy V. etapou.Dbejte prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu v terminálu a jeho okolí!
Změna zastávek:Zastávky v terminálu Kuřim, žel.st. jsou přesunuty následujícím způsobem:
na příjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejblíže k nádražní budově (na začátku parku) jsou přesunuty následující linky:-311 směr Tišnov;-312 směr Veverská Bítýška / Tišnov;
na příjezdovou komunikaci (u parku) - prostřední označník (přibližně v polovině parku) jsou přesunuty následující linky:Linka 71 směr Brno, Královo Pole;Linka 310 směr Kuřim, Díly pod Sv. Jánem / Česká / Lelekovice;Linka 310 směr Kuřim, Podlesí;Linky 302, 311 a 312 směr Kuřim, TOS / TE / Prefa;
na příjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejdále od nádražní budovy (na konci parku) jsou přesunuty následující linky:Linka 152 směr Blansko;Linka 162 směr Boskovice;Linka 302 směr Brno, Bystrc;Linka 313 směr Lysice;
do ulice Zahradní za křižovatku s ulicí Nádražní (směrem k ulici Legionářská) je přesunuta následující linka:Linka N91 směr Kuřim, TE;
do ulice Nádražní za křižovatku s ulicí Zahradní (směrem k ulici Tyršova) je přesunuta následující linka:Linka N91 směr Brno, hlavní nádraží.
Výstupní zastávka je umístěna v úrovni bývalého nástupiště č. 2, na straně komunikace přiléhající k severozápadní straně parku.