Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Omezení v Kyjově - ulice Riegrova a Svatoborská

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Od 20. 6. do 20. 8. bude omezen provoz v Kyjově - ulice Riegrova a Svatoborská.Linka 666 - spoje 53, 123, 267 pojedou mezi zastávkou Kyjov, žel.st. a Kyjov, aut.st. odklonem ulicemi Boršovská, Pod Kohoutkem, Strážovská a na odklonové trase neobslouží žádnou zastávku.Linky 671 a 673 pojedou obousměrně mezi zastávkami Kyjov, aut.st. a Kyjov, Újezd, škola odklonem ulicemi Nerudova, Havlíčkova, třída Palackého a vynechají zastávku Kyjov, Náměstí TGM (oba směry) a na odklonové trase obslouží náhradou zastávku Kyjov, U Fary (oba směry).
Změna zastávek:Kyjov, Náměstí TGM (oba směry) - bez obsluhy linek 671, 673, náhradou zastaví na blízké zastávce Kyjov, U Fary (oba směry).