Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Omezení provozu na Mendlově náměstí směr Hlinky

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Z důvodu pokládky povrchu komunikace nebude v sobotu 26. listopadu 2022 od 5:45 do 19:00 možný průjezd trolejbusů a autobusů přes Mendlovo náměstí ve směru do ulice Hlinky.
Trolejbusové linky 25, 26 a 37 (provoz zajistí parciální trolejbusy a autobusy) a autobusová linka 52 ve směru do Pisárek pojedou v úseku Mendlovo náměstí – Výstaviště - hlavní vstup odklonem ulicemi Křížovou, Poříčí a Křížkovského.Zastávka Mendlovo náměstí bude přeložena do ulice Křížové směr Poříčí. Na odklonové trase nebudou obsluhovat žádné další zastávky. Vzhledem k delší odklonové trase budou linky 25, 26, 37 a 52 odjíždět z Mendlova náměstí o 1–2 minuty dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu.
Autobusová linka 84 pojede v úseku Křídlovická – Křížkovského odklonem ulicemi Nové sady, Hybešovou, Křížovou a Poříčí.Vynechá tak zastávky Poříčí a Mendlovo náměstí. Zastávka Křídlovická bude přeložena k zastávce linky 40 směr Úzká. Na odklonové trase linka 84 dále obslouží zastávky tramvají Hybešova a Václavská. Zastávka Křížkovského bude přeložena k vědeckému centru VIDA!.
Noční autobusová linka N97 ve směru do Pisárek pojede v úseku Mendlovo náměstí – Výstaviště - hlavní vstup odklonem ulicemi Křížovou, Poříčí a Křížkovského.Zastávka Mendlovo náměstí bude přeložena do ulice Křížové směr Poříčí. Na odklonové trase nebude obsluhovat žádné další zastávky. Vzhledem k odklonové trase bude linka N97 odjíždět z Mendlova náměstí o 1 minutu dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu.
Noční autobusová linka N98 ve směru do Pisárek pojede v úseku Václavská – Křížkovského odklonem ulicemi Křížovou a Poříčí.Vynechá tak zastávku Mendlovo náměstí. Zastávka Křížkovského bude přeložena k vědeckému centru VIDA!
Regionální autobusové linky 405 a 406 budou pro výstup i nástup obsluhovat zastávku v ústí ulice Hlinky (u křižovatky s ulicí Pivovarskou).
Ve směru od Pisárek pojedou všechny linky po svých pravidelných trasách ulicí Veletržní.