Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Omezení provozu na Mendlově náměstí – Mendel Festival

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Z důvodu konání kulturní akce Mendel Festival, ohňostrojného epilogu v rámci festivalu Ignis Brunensis a zároveň z důvodu rekonstrukce kolejí v křižovatce Mendlovo náměstí × Křížová bude od 19:30 v pátek 22. července 2022 do 23:00 v neděli 24. července 2022 výrazně omezen provoz trolejbusů a autobusů v prostoru Mendlova náměstí. Ve večerních hodinách v pátek 22. července 2022 a v sobotu 23. července 2022 bude posílen a prodloužen provoz vybraných linek.
Trolejbusové linky 25 a 26 (provoz zajistí autobusy) ve směru do Pisárek pojedou v úseku Mendlovo náměstí – Výstaviště - hlavní vstup odklonem ulicemi Křížovou, Poříčí a Křížkovského.Zastávka Mendlovo náměstí bude přeložena do ulice Křížové směr Poříčí. Na odklonové trase nebudou obsluhovat žádné další zastávky.
Trolejbusové linky 25 a 26 (provoz zajistí autobusy) ve směru do Štefánikovy čtvrti pojedou v úseku Pisárky – Mendlovo náměstí odklonem ulicemi Bauerovou, Poříčí a Křížovou.Vynechají tak zastávky Lipová a Výstaviště - hlavní vstup. Zastávka Pisárky bude přeložena k zastávce linky 44. Zastávka Mendlovo náměstí bude přeložena k nástupišti "u lékárny" (za křižovatku s ulicí Křížovou). Na odklonové trase nebudou obsluhovat žádné další zastávky.
Trolejbusová linka 37 (provoz zajistí parciální trolejbusy a autobusy) a autobusová linka 52 ve směru do Pisárek pojedou v úseku Mendlovo náměstí – Výstaviště - hlavní vstup odklonem ulicemi Křížovou, Poříčí a Křížkovského.Zastávka Mendlovo náměstí bude přeložena do ulice Křížové směr Poříčí. Na odklonové trase nebudou obsluhovat žádné další zastávky. Ve směru na Mendlovo náměstí pojedou obě linky po svých pravidelných trasách.
Autobusová linka 44 pojede po své pravidelné trase beze změn.
Autobusová linka 84 pojede v úseku Křídlovická – Křížkovského odklonem ulicemi Nové sady, Hybešovou, Křížovou a Poříčí.Zastávka Křídlovická bude přeložena k zastávce linky 40 směr Úzká. Na odklonové trase linka 84 dále obslouží zastávky linek 2, 6 a 8 Hybešova, Václavská a Mendlovo náměstí (v ústí ulice Václavské). Zastávka Poříčí nebude linkou 84 obsluhována. Zastávka Křížkovského bude přeložena k vědeckému centru VIDA!
Noční autobusová linka N97 ve směru do Pisárek pojede v úseku Mendlovo náměstí – Výstaviště - hlavní vstup odklonem ulicemi Křížovou, Poříčí a Křížkovského.Zastávka Mendlovo náměstí bude přeložena do ulice Křížové směr Poříčí. Na odklonové trase nebudou obsluhovat žádné další zastávky. Ve směru k hlavnímu nádraží pojede linka N97 po své pravidelné trase.
Noční autobusová linka N98 ve směru do Pisárek pojede v úseku Mendlovo náměstí – Křížkovského odklonem ulicemi Křížovou a Poříčí.Zastávku Mendlovo náměstí obslouží na zastávce linek 2, 6 a 8 v ústí ulice Václavské. Zastávka Křížkovského bude přeložena k vědeckému centru VIDA! Ve směru k hlavnímu nádraží pojede linka N98 po své pravidelné trase.
Posílení dopravy - DPMB:V pátek 22. července 2022 a v sobotu 23. července 2022 vždy ve večerních hodinách bude provoz na linkách 5, 6, 8, 26 a 37 posílen a prodloužen přibližně do 0:00.