Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Omezení dopravy v Tišnově (linky 332 a 333)

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 03.09.2016

V sobotu 3. 9. 2016 od 6:00 hodin do 12:00 hodin bude pro dopravu uzavřené náměstí u tišnovské radnice. Linky 332 a 333 pojedou následovně:
Linka 332 pojede mezi zastávkami Tišnov, železniční stanice a Tišnov, Riegrova
obousměrně odklonem ulicemi Nádražní, U Humpolky a Dvořákovou s tím, že zastávka
Tišnov, Riegrova bude přesunuta ke křižovatce ulic Riegrova × Dvořákova ×
Černohorská. Ve směru do Tišnova, železniční stanice tak vynechá zastávku
Tišnov, náměstí, v tomto směru navíc zastaví na zastávce Tišnov, Nádražní.

Linka 333 pojede ve směru do Tišnova, železniční stanice v Tišnově po stejné trase
jako při jízdě z Tišnova do Lomnice, tzn. ulicemi Riegrovou, Dvořákovou, U Humpolky a
Nádražní. V tomto směru tak vynechá zastávku Tišnov, náměstí. Na odklonové trase
zastaví na zastávkách Tišnov, Riegrova a Tišnov, Nádražní obdobně jako v opačném
směru.

 

Změna zastávek:

Tišnov, náměstí: bez obsluhy – je možné použít zastávku Tišnov, Riegrova
Tišnov, Riegrova: pro linku 332 je přesunuta ke křižovatce Riegrova × Dvořákova
× Černohorská