Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Odklon dopravy v Bořitově

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 14.06.2016

Od 14. 6. 2016 do 27. 6. 2016 dojte ke změně trasy vybraných linek přes Bořitov následovně:

Linka 301 pojede v uvedené době pouze ve směru do Lysic, Kunštátu a Olešnice mezi
zastávkami Černá Hora, nám. a Lysice, pohostinství odklonem přes Bořitov.

POZOR: Na trase zastaví na zastávce Bořitov, vynechá zastávku Bořitov, ZD.
Ve směru jízdy do Černé Hory a Brna je linka 301 vedena po standardní trase.

Linka 162 pojede v uvedené době pouze ve směru do Boskovic mezi zastávkami Černá
Hora, nám. a Lysice, Perná odklonem přes Bořitov. Na trase zastaví na zastávce Bořitov, vynechá zastávku Bořitov, ZD.

Ve směru jízdy do Černé Hory a Kuřimi je linka 162 vedena po standardní trase.

Linka 235, spoje 8 a 92 pojedou v úseku Rájec-Jestřebí, Jestřebí až Lysice,
pohostinství odklonem po silnici II/377 do zastávky Bořitov, sokolovna a dále do
zastávky Bořitov. Pokračuje dále po silnici III/37722 přes centrum obce na silnici I/43.

Uvedené spoje obslouží zastávky v Bořitově v opačném pořadí oproti jízdnímu řádu.
Ostatní spoje linky 235 jsou vedeny po standardní trase.