Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Noční omezení autobusů v ulici Karlově

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Z důvodu demontáže podpěrné konstrukce nového silničního mostu bude v nocích 13./14. ledna a 14./15. ledna 2023 vždy od 22:00 do 5:00 omezen průjezd křižovatkou Provazníkova × Karlova.
Autobusové linky 75 a N94 pojedou v obou směrech odklonem ulicí Valchařskou. Vynechají tak zastávku Karlova. Zastávka Maloměřický most bude v obou směrech přeložena k zastávkám tramvajové linky 4. Zastávka Tomkovo náměstí pro linku N94 směr Obřany bude přeložena k zastávce tramvajové linky 4.