Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Jabloňany II. etapa

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Od 15. 9. do 22. 9. 2023 bude další etapou pokračovat výluka Jabloňany (oprava silnice III/37430 mezi obcemi Jabloňany a Obora)
Linka 258 je po dobu výluky vedena v základní trase Obora - Doubravice nad Svitavou - Skalice nad Svitavou a zpět. Odklonová trasa vede mezi Skalicí a Doubravicí přes Lhotu Rapotinu (většina odkloněných spojů obcí L. Rapotina pouze projíždí).Jsou zachovány i vybrané spoje zajišťující přímou vazbu z/do Boskovic.Obec Jabloňany bude obsluhovat obousměrným závlekem linka 257. Závlekem pojedou pouze vybrané spoje v přibližném rozsahu jako linka 258 v bezvýlukovém stavu. Jako náhradu pak lze využít i zastávku Jabloňany, rozc. 1.0, kde zastavují ostatní spoje linky 257 a linka 250.
Přestup mezi linkou 258 a vlakem S2Přestupní vazby mezi linkou 258 a vlakovou linkou S2 směr Brno (a z Brna do Obory) jsou ve většině případů přesunuty z uzlu Skalice nad Svitavou, žel. st. do přestupního uzlu Doubravice, žel. st. Vazba vlak S2 Jabloňany je zachována, lze využít vybrané spoje linky 257 zajíždějící do Jabloňan.
Spoje na zavolání:Obora a Doubravice budou obslouženy spojem 43 linky 258 v trase Skalice - Doubravice - Obora a zpět spojem 48 linky 258 v trase Obora - Doubravice - Skalice. Jabloňany budou obslouženy spojem 19 linky 257 ve směru Boskovice - Skalice přes Jabloňany do Kozárova. Spoj na zavolání ve večerních hodinách ve směru z Jabloňan do Skalice nelze z provozních důvodů po dobu výluky zajistit!
Přeložení zastávky Jabloňany v pátek 15.9.2023 v čase od 7:30 do 16:00:Z důvodu pokládky asfaltu přímo v obci Jabloňany budou (pouze v pátek ve stanoveném časovém rozmezí) zastávky Jabloňany přeloženy těsně před dočasné obratiště na úrovni domu č.p. 51 (z pohledu od Skalice) - zastávka směr Lysice vpravo na chodník a zastávka směr Skalice/Boskovice vlevo na chodník (obojí taktéž z pohledu od Skalice). Dočasné označníky by se měly v obou směrech nacházet v úrovni domu č.p.14.
Změna zastávek:Jabloňany (směr Skalice) - obsluhuje linka 257 směr BoskoviceJabloňany (směr Obora, Doubravice) - obsluhuje linka 257 směr Lysice/Olešnice/KozárovPřeložení zastávky Jabloňany v pátek 15. 9. 2023 v čase od 7:30 do 16:00: Zastávky Jabloňany budou přeloženy těsně před dočasné obratiště (z pohledu od Skalice) - zastávka směr Lysice vpravo na chodník a zastávka směr Skalice vlevo na chodník (obojí taktéž z pohledu od Skalice). Dočasné označníky by se měly v obou směrech nacházet v úrovni domu č.p.14.