Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Hrnčířský jarmark v Kunštátě

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Z důvodu uzavření náměstí v Kunštátě a jeho blízkého okolí nebudou v sobotu od 6:00 do 21:00 a v neděli od 6:00 do 19:00 obsluhovány stálé zastávky Kunštát, náměstí. Zastávka „pod kostelem“ (přestup mezi linkami 256 a 301) je přesunuta k parku u ulice Tenorova, zastávky u Městského úřadu a obchodního domu budou přesunuty cca 100 metrů směr Sychotín do ulice Fr. Halase.
Linky 256 a 301 zastaví v zastávce Kunštát, náměstí 2x (před a za uzavřeným úsekem). Odjezdový čas ze zastávky Kunštát, náměstí platí pro stanoviště „u parku“. Ze stanovišť před uzavřeným úsekem („Fr. Halase“ a „nad kostelem“) ve směru Brno a Boskovice odjíždějí autobusy v čase příjezdu. Nástup a výstup cestujících s jízdním kolem do spojů s přepravou jízdních kol bude umožněn na stanovištích „nad kostelem“ a „Fr. Halase“.
Linka 276 zastaví (vyjma spojů 208 a 212) v zastávce Kunštát, nám. 2x (před a za uzavřeným úsekem). Spoje 208 a 212 budou ukončeny na stanovišti „Fr. Halase“. Cestující pro přestup na linku 256 využijí přípoj linkou 301 na stanoviště u parku. Odjezdový čas ze zastávky Kunštát, náměstí platí pro stanoviště nad kostelem. 
Plánek přesunu zastávek ke stažení zde.