Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Doprava na Kuřimsku od 4. 7. 2016 (linky N91, 301, 302, 305, 310, 312, 314)

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 04.07.2016

Od pondělí 4. 7. 2016 do středy 3. 8. 2016 bude probíhat oprava komunikace silnice I/43 od křižovatky Kuřim, Prefa po Českou.

S ohledem na očekávané dopravní koplikace v celé oblasti dochází k následujícím změnám:

Spoj linky N91 s odjezdem v noci před nepracovním dnem v 1:00 hod. od Hlavního nádraží v Brně bude veden ze zastávky Česká, Hlavní přes zastávku Česká, křižovatka, dále po silnici I/43 přes zastávku Kuřim, Podlesí, rozc a dále přes zastávky Kuřim, Prefa, rozc.; Kuřim, TOS; Kuřim, poliklinika; Kuřim, kulturní dům; Kuřim, žel.st. a Kuřim, sokolovna do zastávky Kuřim, Díly pod Sv. Jánem, kde bude ukončen.  

Linka 301 pojede ve směru do Brna mezi zastávkami Kuřim, rozc.2.0 a Brno, Královo Pole, nádraží odklonem po silnicích II/386 a II/385 přes centrum Kuřimi, dále směrem na obec Česká u Brna, kde se opět napojí na silnici I/43 a dále pokračuje po své trase. Jízdou po odklonové trase vynechá zastávku Kuřim, Podlesí, rozc. V opačném směru je linka vedena po své pravidelné trase.

Vybrané spoje linek 302 a 312 budou v pracovních dnech zrušeny v úseku Kuřim, žel. st. – Kuřim, TOS / Kuřim, TE / Kuřim, Prefa a zpět, některé spoje těchto linek budou vedeny v úseku Kuřim, TOS – Kuřim, žel.st. (pouze v tomto směru) o 6 minut dříve oproti běžnému JŘ.

Pro rychlé spojení místní částí Kuřim, Podlesí s centrem Kuřimi (resp. přestupním terminálem Kuřim, žel.st.) bude zřízena nová výluková linka 305, která pojede ze zastávky Kuřim, Podlesí, Pramen rovně přes křižovatku se silnicí I/43, dále po cyklostezce do Kuřimi po ulicích Pod Zárubou, Komenského, Dr. Vališe, kde ukončí svou jízdu. V opačném směru bude vedena ulicemi Dr. Vališe, Legionářskou, Havlíčkovou, Komenského, Pod Zárubou a po cyklostezce zpět na Podlesí. Na trase této linky vzniknou nové zastávky Kuřim, Na Záhoří; Kuřim, Pod Zárubou a Kuřim, Dr. Vališe (viz plánek). Mezi zastávkami Kuřim, Dr. Vališe a terminálem Kuřim, žel.st. je vazba pěším přesunem podchodem pod nádražím.

Linka 310 bude vedena ve dvou základních segmentech:

  • okružní spoje po trase Kuřim, Podlesí, Pramen – Kuřim, TOS – Kuřim, žel.st. – Česká, křiž. – Kuřim, Podlesí, Pramen; u těchto spojů je nově zavedena přestupní návaznost z linek 41 a S3 v zastávce Česká, křižovatka;
  • spoje v úseku Kuřim – Česká – Lelekovice – Vranov a zpět;

Vybrané spoje linky 314 ve směru do Tišnova (po 6. a 18. hodině) mohou být v případě zvýšeného provozu v centru Kuřimi vedeny alternativní odklonovou trasou přes Lipůvku, Nuzířov a Malhostovice (tzn. od zastávky Kuřim, TOS po trase linek 152, 162 a 313 do Lipůvky, dále po trase linky 320 do Malhostovic a po trase linky 311 k zastávce Čebín, rozc. (na hlavní silnici) a dále po své pravidelné trase – viz plánek). Na této objízdné trase linka 314 všechny nácestné zastávky projíždí a zastaví až na svých pravidelných zastávkách dle výlukového JŘ. Zároveň tak budou vynechány zastávky Kuřim, poliklinika; Kuřim, kulturní dům a Kuřim, zámek. V případě, že by jízda touto alternativní trasou byla kontraproduktivní vzhledem k aktuální dopravní situaci (např. kolony i ve směru na Lipůvku; centrum Kuřimi bez větších kolon), pojedou uvedené spoje po pravidelné trase včetně obsloužení příslušných zastávek.

Po dobu výluky bude v ranní špičce pracovních dnů posílena linka S3 vloženými spoji na trase (Tišnov –) Kuřim – Brno-Královo Pole a zpět. Tyto vložené spoje mají ve stanici Kuřim prodlouženou čekací dobu na autobusy regionální dopravy.

 

Změna zastávek:

  • Kuřim, Podlesí, rozc. (směr Brno): bez obsluhy;
  • Kuřim, poliklinika (směr Kuřim):bez obsluhy vybranými spoji linky 314;
  • Kuřim, kulturní dům (směr Kuřim): bez obsluhy vybranými spoji linky 314;
  • Kuřim, zámek (směr Tišnov): bez obsluhy vybranými spoji linky 314;

 

Chybějící jízdní řády budou postupně uveřejněny!