Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Další etapa výluky v Želešicích

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Od 1. 8. do 30. 9. 2022 pokračuje další etapou výluka v Želešicích.
Linka 510Všechny spoje jedou obousměrně mezi Modřicemi a Želešicemi objízdnou trasou přes areál CTP Modřice a účelovou komunikací spojující CTP s ulicí Šlechtitelskou v Želešicích. Zastávky Želešice, na kopci a Želešice, hostinec budou po dobu výluky přeloženy na objízdnou trasu, zastávka Želešice, u Sulzrů bude obsluhována v přeložené poloze před budovou ZŠ. I nadále zůstává v provozu zastávka Modřice, Evropská.
Linky 403 a 404Kvůli prodloužené jízdní době spojů linky 510 dochází k časovým posunům spojů i na těchto linkách.

Změna zastávek:Modřice, Evropská - dočasná zastávka v ulici Evropské pro směr do Želešic a na II/152 naproti stavebnin pro směr do ModřicŽelešice, na kopci - přeložena na ulici ŠlechtitelskouŽelešice, hostinec - přeložena na ulici Družstevní za most přes BobravuŽelešice, u Sulzrů - přeložena před budovu ZŠ