Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Další etapa výluky přes Želešice

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Od 16. 5. do pravděpodobně 12. 8. 2022 bude pokračovat výluka přes Želešice.
Linka 510: Část spojů je mezi zastávkami Modřice, Tyršova (resp. Modřice, smyčka) a Ořechov, zdrav. středisko vedena bez zastavení po objízdné trase přes Rajhrad a Syrovice. Vybrané spoje ukončené v bezvýlukovém stavu v zastávce Ořechov, Jeřábkova jsou prodlouženy do Hajan. Přepravu cestujících mezi Modřicemi, žel. st. a Želešicemi, u Sulzrů zajišťuje minibus dopravce, který jede odklonem po ulici Modřice, Evropská (s obsluhou stejnojmenné dočasné zastávky), dále po provizorní komunikaci spojující areál CTParku se Želešicemi. Zde pokračuje po ulicích Družstevní, Polní (s obsluhou přesunutých zastávek Želešice, na kopci a Želešice, hostinec), 24. dubna a Petra Bezruče k přesunuté zastávce Želešice, u Sulzrů. Vybrané spoje jsou pak prodlouženy k přesunuté zastávce Želešice, u dálnice a dále do Hajan. V úseku Ořechov-Hajany jsou navíc zavedeny účelové spoje s garantovanou návazností v zastávce Ořechov, ObÚ s autobusy do/z Modřic.
Školní spoj č. 281, který ze SIlůvek pokračuje do Ivančic, je veden až z Ořechova, kam přijede po lince 501. V opačném směru je spoj 282 veden přes Syrovice do Modřic, spoj 284 pak pouze do Ořechova, odkud opět pokračuje po lince 501 do Brna.
Linka 404Spoje z Brna do Radostic se vrací do původních bezvýlukových poloh.
Změna zastávek:Modřice, Evropská - nově zřízená zastávka v ulici Evropské pro směr do Želešic a na II/152 naproti stavebnin pro směr do Modřic.Želešice, na kopci - přeložena na ulici ŠlechtitelskouŽelešice, hostinec - přeložena na ulici Družstevní za most přes BobravuŽelešice, u Sulzrů - přeložena do ulice Petra BezručeŽelešice, u dálnice - přeložena do ústí příjezdové komunikace od lomu na silnici II/152Hajany - pro spoje (Modřice-)Ořechov-Hajany přesunuta k budově obecního úřadu, pro spoje do/ze Želešic beze změny s výjimkou školního spoje č. 310, který jede rovněž od obecního úřadu.Ořechov, zdrav. středisko - pro spoje jedoucí odklonem přes Syrovice bez obsluhy, pro spoje do/z Hajan beze změny