Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Další etapa výluky Sejřek

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 31.07.2017

Od pondělí 31. 7. 2017 do neděle 13. 8. 2017 bude probíhat další etapou výluka mezi Sejřkem a Nedvědicí na Tišnovsku.

Spoje linky 335 jedoucí přes Sejřek do Nedvědice jsou vedeny odklonem následovně:

Spoj 1 jede z Drahonína do zastávky Sejřek, Bor, rozc. 1.5 (otočení na rozcestí), dále k zastávce Sejřek, zbrojnice (otočení u obecního úřadu) a následně zpět po odklonové trase přes Olší a Klokočí do Doubravníka, žel. st., kde mimořádně ukončí jízdu. Cestující ve směru Nedvědice mohou přestoupit v Doubravníku na vlak linky S31 s odjezdem ve 4:51.

Spoj 2 je (v návaznosti na vlak linky S31 od Tišnova) mimořádně výchozí ze zastávky Doubravník, žel. st. odkud jede po odklonové trase přes Klokočí a Olší k zastávce Sejřek, zbrojnice (po otočení u obecního úřadu v Sejřku) a dále po své trase se závleky přes Bor a Drahonín do Tišnova.

Spoje 3 a 7 jedou z Tišnova po své trase po zastávku Sejřek, zbrojnice (otočení u obecního úřadu) a následně zpět po odklonové trase přes Olší, Klokočí a Doubravník s mimořádným závlekem přes zastávku Doubravník, žel. st. a dále přes Černvír přímo do Nedvědice k železniční stanici.

Spoj 4 jede z Nedvědice, žel. st. po své trase k zastávce Nedvědice, rozc. Sejřek a dále přímo přes Černvír a Doubravník s mimořádným závlekem přes zastávku Doubravník, žel. st. (v návaznosti na vlak linky S31 od Tišnova) a dále přes Klokočí a Olší k zastávce Sejřek, zbrojnice (po otočení u obecního úřadu v Sejřku) a dále po své trase se závleky přes Bor a Drahonín do Tišnova.

Spoj 8 jede z Nedvědice, žel. st. po své trase k zastávce Nedvědice, rozc. Sejřek a dále přímo přes Černvír, Doubravník (bez závleku k železniční stanici), Klokočí a Olší k zastávce Sejřek, zbrojnice (po otočení u obecního úřadu v Sejřku) a dále po své trase se závleky přes Bor a Drahonín do Tišnova.

Spoj 80 je mimořádně veden závlekem přes Drahonín (shodně s I. etapou výluky).

Linka 335 na odklonové trase zastavuje pouze na zastávkách určených výlukovým jízdním řádem.
Spoj 80 neintegrované linky 730950 je veden v celé trase o 8 minut dříve (shodně s I. etapou výluky).

Změna zastávek:
Sejřek, Mansberk: bez obsluhy;
Sejřek, u dvora: bez obsluhy;
Sejřek, Bor: bez obsluhy spojem 1 linky 335;
Nedvědice, rozc. Sejřek: přesunuta na hlavní silnici od/do Doubravníku; bez obsluhy spoji 1 a 2 linky 335;
Nedvědice, škola: bez obsluhy spoji 1 a 2 linky 335;
Nedvědice, nám.: bez obsluhy spoji 1 a 2 linky 335;
Nedvědice, žel. st.: bez obsluhy spoji 1 a 2 linky 335;
Doubravník, žel. st.: mimořádně obsluhována spoji 1, 2, 3, 4 a 7 linky 335