Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Další etapa opravy terminálu v Kuřimi

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy:

Od 23. 6. do 6. 8. 2022 bude probíhat další etapa opravy přestupního terminálu v Kuřimi.
Všechny linky (vyjma noční linky N91) jsou v oblasti terminálu Kuřim, žel.st. okolo parku vedeny v opačném směru oproti standardnímu stavu.Linky 71, 302, 310, 311 a 312 ze/ve směru Kuřim, sokolovna / Kuřim, zámek / Kuřim, fara jsou do/z terminálu Kuřim, žel.st. vedeny po objízdných trasách ul. Legionářskou a Zahradní.Linka N91 je v úseku Kuřim, sokolovna - Kuřim, kulturní dům vedena obousměrným odklonem ul. Tyršova a Legionářská přímo k zastávce Kuřim, kulturní dům, čímž zcela vynechá terminál Kuřim, žel.st. (zastavuje na přesunutých zastávkách v ul. Tyršova na hlavní silnici II/385). Spoje běžně ukončené/výchozí v zastávce Kuřim, žel.st. jsou prodlouženy do/ze zastávky Kuřim, TE. Garantované návaznosti mezi linkami N91 a 310 jsou nadále přesunuty na zastávku Kuřim, kulturní dům.Oproti běžnému stavu dochází k přesunu všech autobusových nástupišť v terminálu Kuřim, žel.st., jejich rozmístění je však totožné s předchozí, tedy VI. etapou (vyjma noční linky N91).
Dbejte prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu v terminálu a jeho okolí!
Změna zastávek:Zastávky v terminálu Kuřim, žel.st. jsou přesunuty následujícím způsobem:
na příjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejblíže k nádražní budově (na začátku parku) jsou přesunuty následující linky:  -  311 směr Tišnov;  -  312 směr Veverská Bítýška / Tišnov;   na příjezdovou komunikaci (u parku) - prostřední označník (přibližně v polovině parku) jsou přesunuty následující linky:  -   71 směr Brno, Královo Pole;  -  310 směr Kuřim, Díly pod Sv. Jánem / Česká / Lelekovice;  -  310 směr Kuřim, Podlesí;       302, 311 a 312 směr Kuřim, TOS / TE / Prefa;   na příjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejdále od nádražní budovy (na konci parku) jsou přesunuty následující linky:  -  152 směr Blansko;  -  162 směr Boskovice;  -  302 směr Brno, Bystrc;  -  313 směr Lysice;   do ulice Tyršova (na hlavní silnici II/385 od Brna) vlevo za křižovatku s ulicí Nádražní je přesunuta následující linka:   -  N91 směr Kuřim, TE;   do ulice Tyršova (na hlavní silnici II/385 od Tišnova) vpravo za křižovatku s ulicí Nádražní je přesunuta následující linka:   -  N91 směr Brno, hlavní nádraží.
Výstupní zastávka je umístěna v úrovni bývalého nástupiště č. 2, na straně komunikace přiléhající k severozápadní straně parku.