Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

BRNO: Výluka autobusů v Brněnských Ivanovicích a Tuřanech

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 13.06.2020

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od večerního zahájení provozu nočních linek v pátek 12. června 2020 omezen provoz v ulicích Kaštanová a Sokolnická.

Jízdní řády naleznete zde.

Autobusová linka 40:
• Spoje běžně končící ve smyčce Tuřany pojedou ve směru z centra od zastávky Popelova odklonem přes zastávky Prodloužená a V aleji do zastávky Holásky. Odtud budou bez nutnosti přestupu pokračovat jako linka x40 do zastávky Hanácká (viz níže).
• Spoje běžně končící v zastávce Tovární pojedou ve směru z centra od zastávky Popelova odklonem přes zastávky Prodloužená, V aleji, Holásky, V rejích a Chrlické náměstí do zastávky Roviny a dále po své trase na Tovární. V zastávce Holásky bude možnost přestupu na linku x40 směr Hanácká.
• Spoje jedoucí do Újezda u Brna pojedou ve směru z centra od zastávky Popelova odklonem přes zastávky Prodloužená, V aleji, Holásky, V rejích a Chrlické náměstí do zastávky Sokolnická a dále po své trase přes Sokolnice do Újezda. V zastávce Holásky bude možnost přestupu na linku x40 směr Hanácká.
• Ve směru do centra pojedou všechny spoje po pravidelné trase linky 40, pouze spoje výchozí ze smyčky Tuřany budou začínat až v zastávce Hanácká.
Autobusová linka 73:
• Ve směru do Sokolnic pojede od zastávky Za křížem odklonem přes zastávku Vítězná do zastávky Sokolnice, obecní úřad a dále po své trase do zastávky Sokolnice, železniční stanice.
• Ve směru do Slatiny pojede po své trase bez omezení.
Autobusová linka 78:
• Ve směru do Modřic k Olympii pojede od zastávky Za křížem odklonem přes zastávky Hanácká (pro linku 48 směr centrum), Revoluční, Holásecká, Rolencova, Holásky (v ulici Požární naproti škole) a V rejích k zastávce Chrlické náměstí a dále po své trase.
• Ve směru do Židenic pojede po své trase beze změn.
Školní autobusová linka š85:
• Ranní spoj bude veden v trase Hanácká – Revoluční – Glocova – Ivanovické náměstí – Prodloužená – V aleji – Holásky a dále bude pokračovat jako linka x40 přes zastávky Rolencova a Holásecká do zastávky Revoluční.
• Odpolední spoje budou vedeny v trase Hanácká – Revoluční – Glocova – Ivanovické náměstí – Prodloužená – V aleji – Holásky a dále budou pokračovat jako linka x40 přes zastávky Rolencova a Holásecká do zastávky Hanácká.
Noční autobusová linka N95:
• Ve směru do Chrlic (resp. do Újezda u Brna) pojedou všechny spoje od zastávky Popelova odklonem přes zastávky Prodloužená, V aleji, Holásky a V rejích na Chrlické náměstí a dále po své trase do Chrlic (Újezda). V zastávce Holásky bude možnost přestupu na linku x40 směr Hanácká.
• Ve směru do centra pojede po své trase bez omezení.
Náhradní dopravu zajistí jednosměrná linka x40 v trase Holásky – Rolencova – Holásecká – Hanácká. Linka bude v provozu nepřetržitě v denní i noční době a zajistí v zastávce Holásky přípoje ke spojům linek 40 a N95 od centra.
S ohledem na stavební práce bude dočasně zrušena zastávka Chrlická v obou směrech.

Změny zastávek:
Ivanovické náměstí, Glocova, Revoluční
– ve směru z centra bez obsluhy
Hanácká
– bez obsluhy linkou 40 ve směru z centra
– bez obsluhy linkou 73 směr Sokolnice
– pro linku 78 směr Modřice, Olympia přeložena k zastávce linky 48 směr centrum
– linka x40 zastaví pro výstup u zastávky regionální linky 109 v ulici Hasičské
– bez obsluhy linkou N95 směr Chrlice
Chrlická
– v obou směrech bez obsluhy
Tuřany, smyčka
– ve směru do Sokolnic bez obsluhy
– zastávka ve smyčce bez obsluhy
U viaduktu
– ve směru do Chrlic bez obsluhy

Sokolnická, Sokolnice, Brněnská
– ve směru do Sokolnic bez obsluhy linkou 73
Na tuto výluku naváže pravděpodobně od soboty 27. června 2020 následující etapa, při níž dojde k další úpravě organizace provozu na dotčených linkách.