Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

BRNO: Páteční výluka na linkách 3 a 12

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 14.04.2017

V pátek 14. dubna od 9:30 (na lince 12 již od 8:30) do 19:30 hod bude vyloučena tramvajová doprava v ulici Veveří.
Spoje linky 3 jedoucí na Rakoveckou pojedou mezi zastávkami Česká – Vozovna Komín obousměrným odklonem ulicí Pekařskou a přes Pisárky. Vynechají tak všechny zastávky v úseku Česká - Vozovna Komín.
Spoje linky 3 jedoucí pouze k Vozovně Komín pojedou pouze v úseku Stará osada – Česká. Vynechají tak všechny zastávky v úseku Česká - Vozovna Komín.
Linka 12 bude v provozu pouze v úseku Komárov – Česká. Vynechá tak všechny zastávky v úseku Česká - Technologický park. Výluka na této lince začne již v 8:30 hod.
Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnými autobusovými linkami x3 a x12.

Linka x3 pojede po trase Vozovna Komín – Rosického náměstí – Česká. Zastávky Vozovna Komín a Rosického náměstí linka obslouží na zastávkách linek 44/84, ostatní zastávky po trase obslouží shodně jako tramvaj.
Linka x12 pojede po trase Technologický park –  Česká. V zastávce Technologický park bude nástup i výstup na zastávce autobusu linky 53. Ostatní zastávky linka obslouží shodně jako tramvaj.
Změny zastávek:
• Česká - pro linku 3 směr Bystrc a pro linku 12 směr Komárov přeložena do ulice Joštovy k zastávce linek 4, 5 a 6
• Technologický park - pro linku 12 přeložena k zastávce autobusu
• Vozovna Komín - autobus náhradní dopravy směr Veveří - Česká pojede ze zastávky na mostě
• Rosického náměstí - bez obsluhy linkou 3, autobus náhradní dopravy obslouží zastávku jako okružní linky 44 a 84