Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

ZŠ a MŠ Břežany

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEŽNY

Historie břežanských škol je velmi bohatá. První zmínka o břežanské škole se objevuje již v roce 1727. O mateřské škole se můžete dočíst po roce 1945.

Nynější příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Břežany, vznikla sloučením dle zřizovací listiny v roce 2006. Má tři samostatné budovy – MŠ, kde se nachází i školní jídelna, 1.stupeň – budova u fary, kde je i školní družina  a 2.stupeň- budova u sýpky.  Základní škola má 9 ročníků a mateřská škola 2 třídy. Do Základní školy a Mateřské školy dojíždí i děti z okolních obcí.

Více viz odkaz: ww.zs-a-ms-brezany.cz