Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

,,FRYŠAVÁCI,z. s. "

Účelem spolku je sdružování občanů obce Břežany a posílení kultury v obci. Při vzniku spolku bylo zapsáno 18 členů. K  1.1.2019  má spolek 15 oficiálních členů, předsedkyně je  Dagmar Gambasová , místopředsedkyně Jana Surovcová a pokladník Blanka Gregrová. Spolek se zaměřil převážně na pořádání akcí pro děti - dětský karneval, Čarodějný les, příměstský tábor, dále krojované hody a zvyky spojené s tradicemi - Obchůzka Lucií, čertovská obchůzka a pod. Spolek se spolupodílí i na organizaci Dne dětí.  

Společná myšlenka členů spolku -,,Především pobavit lidi !"  

received_2206900766054945
IMG_4029
IMG_3636