Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Změna na autobusovém nádraží Bučovice, aut. st.

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 25.10.2018

Všechny linky obsluhující Bučovice, aut. st. (linky 156, 602, 632, 640, 641, 642, 643 a 644) po dobu výluky vjíždějí i vyjíždějí na/z aut. st. v Bučovicích pouze severním vjezdem (viz výlukové schéma uzlu Bučovice).

Spoje linky 642 obslouží stanoviště č. 6 společně s linkou 641. U stanoviště č. 4 zastavují i neintegrované dálkové linky směr Brno a u stanoviště č. 5 zastavují i neintegrované dálkové linky směr Uherské Hradiště.
Změna zastávek:
Zastávka Bučovice, aut. st. stanoviště 1 (neintegrované linky směr Brno) přemístěno ke stanovišti 4 (linky 602 a 632).
Zastávka Bučovice, aut. st. stanoviště 2 (neintegrované linky směr Uherské Hradiště - Zlín) přemístěno ke stanovišti 5 (linka 156).
Zastávka Bučovice, aut. st. stanoviště 3 (linka 642) přemístěno ke stanovišti 6 (linka 641).