Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výuka v Hrubé Vrbce

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 12.03.2018

Od pondělí 12. 03. 2018 do úterý 31. 08. 2018 bude probíhat další etapou výluka v Hrubé Vrbce týkajííc se regionálních autobusových linek 935 a 940.
Linky 935, 940  pojedou v úseku mezi zastávkami „Malá Vrbka“, resp. „Hrubá Vrbka, kostel“, resp. „Hrubá Vrbka“ až „Kuželov“ obousměrně odklonem po místních komunikacích. Spoj 41 linky 935 bude zastavovat mimořádně na stálé zastávce „Hrubá Vrbka, kostel“ mezi zastávkami „Hrubá Vrbka, školka“ (přesunutá) a „Malá Vrbka“ kvůli garantované návaznosti z linky 940. Spoj 72 linky 940 bude zastavovat mimořádně na stálé zastávce „Hrubá Vrbka, kostel“ mezi zastávkami „Hrubá Vrbka“ a „Hrubá Vrbka, školka“ kvůli garantované návaznosti na linku 935 směr Malá Vrbka.
Změna zastávek: Zastávka „Hrubá Vrbka, školka“ přesunuta před uzavřený úsek k Základní škole
Kuželov, zastávka „Hrubá Vrbka, kostel“ pro spoj linky 110 linky 935 přesunuta na začátek objízdné trasy ve směru od Velké nad Veličkou.