Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výluka na linkách 108, 822 a 836 v obci Práče

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 08.08.2018

Od 8. 8. 2018 do 21. 8. 2018 bude probíhat výluka na regionálních linkách 108, 822 a 836 u obce Práče.

Linka 108: Všechny spoje, které jedou ve směru z Brna do Znojma, pojedou mezi zastávkou Lechovice, ObÚ a rozc. Bantice (křižovatka silnic I/53 x III/41317 x III/40834) odklonem po objízdné trase Lechovice – sil. III/41314 – Práče – pozemní komunikace spojující obce Práče a Bantice – sil. III/41317 – sil. I/53.

Spoje, které mají zast. Práče, rozc. 0.7. budou místo této zastávky dočasně obsluhovat zastávku Práče, škola, která se nachází na objízdné trase v centru obce Práče.

V opačném směru Znojmo – Brno jede linka 108 v daném úseku bez omezení po silnici I/53 a obsluhuje klasicky zastávku Práče, rozc. 0.7.

Linka 822: všechny spoje pojedou mezi zastávkou Práče, škola a rozc. Bantice (křižovatka silnic I/53 x III/41317 x III/40834) odklonem po obousměrné objízdné trase Práče – pozemní komunikace spojující obce Práče a Bantice – sil. III/41317 – sil. I/53. Při cestě ze Znojma směr Božice jede linka 822 po totožné objízdné trase jen v opačném pořadí.

Linka 836: veškeré spoje, které jedou ve směru z Lechovic do Hodonic, pojedou mezi zastávkou Lechovice, ObÚ a rozc. Bantice (křižovatka silnic I/53 x III/41317 x III/40834) odklonem po objízdné trase Lechovice – sil. III/41314 – Práče – pozemní komunikace spojující obce Práče a Bantice – sil. III/41317 – sil. I/53.

Linka, bude místo zast. Práče, rozc. 0.7 dočasně obsluhovat zastávku Práče, škola, která se nachází na objízdné trase v centru obce Práče. V opačném směru Hodonice – Lechovice jede linka 836 v daném úseku bez omezení po silnici I/53 a obsluhuje klasicky zastávku Práče, rozc. 0.7.
Změna zastávek: Práče, rozc. 0.7 (směr Znojmo) – bez obsluhy linkami 108 a 836, náhradou obsluha zastávky Práče, škola v centru obce Práče