Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Výluka Moutnice - další etapa

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 14.05.2018

Od pondělí 14. 5. 2018 do čtvrtka 31. 5. 2018 bude pokračovat další etapou výluka v obci Moutnice od křiž. se silnicí na Nesvačilku po křiž. se silnicí směr Jalovisko / Nosislav a dále do Těšan.
Linka 109 pojede mezi zastávkami „Měnín, rozc.“ a Těšany obousměrně odklonem přes obce Žatčany – Nesvačilka. V obci Těšany pojede jednosměrně ve směru Klobouky u Brna spojovací ulicí po místní komunikaci na začátku Těšan doprava na silnici II/380 s obsluhou zastávky „Těšany, u váhy“.
V obci Těšany zastaví jednosměrně ve směru Brno na náhradní dočasné zastávce „Těšany, u transformátoru“. Vybrané spoje pojedu přes obec Moutnice obousměrně odklonem po zastávkách „Měnín, rozc.“ – „Moutnice, Rozařín“ – „Moutnice, u fary“ – obec Nesvačilka – Těšany. V Moutnicích jedou odklonem po místní komunikaci spojující silnici II/380 u obecního úřadu a silnici III/4168 u domu č.p. 265 řízenou kyvadlově SSZ. Zastávku Moutnice, u fary obslouží v přeložené podobě.
Linka 612 pojede ve směru od Boleradic do Sokolnic odklonem mezi Těšany a Moutnicemi přes Nesvačilku, Moutnice obslouží závlekem od Nesvačilky. Před závlekem do Moutnic obslouží zastávku Nesvačilka u přeloženého označníku, který se nachází v prostoru točny u stálé zastávky Nesvačilka. Zastávku Moutnice, u fary obslouží v přeložené podobě.
Většina spojů ve směru od Sokolnic do Těšan vynechá Moutnice. Přestup na Moutnice bude realizován v točně v místě zastávky Nesvačilka na linku 612 v opačném směru. Spoje obsluhující zastávku Moutnice, u fary pojedou do Moutnic závlekem od Nesvačilky. Zastávku Moutnice, u fary obslouží v přeložené poloze.
Spoje obsluhující zastávku Měnín, Jalovisko pojedou obousměrně odklonem po místní komunikaci spojující silnici II/380 u obecního úřadu a silnici III/4168 u domu č.p. 265 řízenou kyvadlově SSZ a dále po místních komunikacích západním okrajem obce Moutnice.
Platí výlukové jízdní řády linek 109 (platný již od 10. 12. 2017) a 612 (platný již od 15. 2. 2018).
Změna zastávek:
Zastávka Moutnice, u fary přeložena na silnici III/4168 před objízdnou trasu po místní komunikaci Moutnice.
Zastávka „Moutnice, host. u Dolečků“ bez obsluhy.
Dočasná zastávka Nesvačilka v prostoru točny u zastávky Nesvačilka, která bude obsluhována spoji jedoucími od Těšan do Moutnic.
Již dočasně zřízená zastávka „Těšany, u transformátoru“ bude obsluhována oběma linkami 109 a 612 (pouze ve směru Brno).
Tarifní informace: Cestujícím ze Šitbořic a z Divák do Klobouk u Brna budou po dobu výluky na spojích č. 6 linky 612 a spoji č. 7 a 173 linky 109 uznávány předplatní jízdenky pro zóny 545 a 650 namísto zón 525 a 630.