Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Pokračování výluky Deblín od 10. prosince 2017

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 10.12.2017

Vážení cestující,

Od 10. prosince 2017 pokračuje výluka mezi Tišnovem a Deblínem.

Linka 153 bude v nepracovních dnech posílena vybranými spoji vedenými v trase Tišnov – Veverská Bítýška a zpět s garantovanou návazností na linku 312 z/do Deblína v zastávce Veverská Bítýška, nám.

Pro cestu z obcí Braníškov, Maršov a Lažánky do Tišnova a zpět tak lze využít alternativní spojení kombinací linek 312 a 153 přes Veverskou Bítýšku.

Linka 312 bude vedena v úseku mezi zastávkami Vohančice, Závist – Deblín, Pod cihelnou obousměrným odklonem po silnicích III/37912 a III/38522 přes Vohančice. Na odklonové trase neobsluhuje žádné nácestné zastávky. V Deblíně bude linka vedena mezi obecním úřadem a zemědělským družstvem obousměrným odklonem po místních komunikacích kolem mateřské školy.

Spoje 60 a 118 pojedou od zastávky Deblín, ZD po místních komunikacích kolem ZŠ Deblín k přesunuté zastávce Deblín, ObÚ (u mateřské školy). Na odklonové trase neobsluhují žádné nácestné zastávky.

Obsluha zastávky Nelepeč-Žernůvka bude zajištěna vybranými spoji linky 331, obsluha zastávek Úsuší a Úsuší, Čížky bude zajištěna vybranými spoji linky 411. Řidiči budou informovat cestující jedoucí do těchto zastávek o nutnosti přestupu na uvedené linky.

Vybrané spoje linky 331 budou zajišťovat místní vazbu Tišnov, žel.st. – Nelepeč-Žernůvka a zpět. Otáčení autobusů v Žernůvce bude probíhat u přesunuté zastávky Nelepeč-Žernůvka umístěné na silnici ve směru na Nelepeč v křižovatce u odbočky k Domovu sv.Alžběty (přibližně 180 metrů za odbočkou z hlavní silnice II/379). U vybraných spojů je zajištěna vzájemná garantovaná návaznost mezi linkou 331 a linkou 312 z/do Deblína v zastávce Vohančice, Závist.

Linka 411 bude v Deblíně vedena (shodně s I. etapou výluky) po místních komunikacích přes dočasně zřízenou zastávku Deblín, škola (jen ve směru k obecnímu úřadu).

Spoj 42 jede od zastávky Deblín, ZD k zastávce Deblín, ObÚ přímo po stejné trase jako v opačném směru (vynechává zastávku Deblín, škola).

Vybrané spoje linky 411 budou vedeny (resp. prodlouženy) v úseku Deblín, ObÚ – Úsuší, Čížky a zpět. Mezi Deblínem a Úsuším budou tyto spoje vedeny obousměrným odklonem po místní komunikaci spojující tyto obce. Na této cestě se nachází i přesunutá zastávka Úsuší.

Vzájemné návaznosti mezi linkami 312 a 411 budou garantovány v zastávkách Deblín, ObÚ a Deblín, ZD v závislosti na konkrétní přestupní relaci – sledujte pozorně údaje uvedené v přípojových řádcích jízdních řádů.

POZOR! Na linkách 153 a 331 platí souběžně ve stejném termínu výlukový výluka Tišnov, Brněnská.

 

Změna zastávek:

Nelepeč, Žernůvka (nástupní/výstupní): přesunuta na místní komunikaci ve směru na Nelepeč u odbočky k Domovu sv. Alžběty (přibližně 180 metrů za odbočkou z hlavní silnice II/379);

Úsuší, Čížky (nástupní/výstupní): přesunuta na místní komunikaci od Úsuší u kaple sv.

Jana Nepomuckého (přibližně 80 metrů před odbočkou na hlavní silnici II/379);

Úsuší (v obou směrech): přesunuta na přilehlou místní komunikaci;

Deblín, Pod cihelnou (v obou směrech): přesunuta na silnici na Vohančice;

Deblín, ZD (v obou směrech): přesunuta na přilehlé místní komunikace;

Deblín, škola (ve směru k obecnímu úřadu): dočasně zřízená zastávka před základní
školou – pouze pro linku 411;

Deblín, ObÚ (v obou směrech): přesunuta před mateřskou školu.