Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Omezení na lince 801 v Kuchařovicích na Znojemsku

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 09.12.2017

Od 9. 12. do 10. 12. a od  16. 12. do 17. 12. 2017 bude linka 801 jezdit následovně:
Linka 801 ve směru do Kuchařovic bude ukončena v zastávce Kuchařovice, Jednota (přesunuté), ve směru do Znojma bude začínat v zastávce Kuchařovice, H&M (přesunuté).

Linka 801 spoje 254 (9. 12. 2017) a 454 (od 10. 12. 2017) pojedou mezi zastávkami Kuchařovice, DŘEVOTVAR a Suchohrdly, škola odklonem přes Znojmo ulicemi K Suchopádu, Hlavní, Přímětická, Jarošova, Palackého a Suchohrdelská.

Neobsluhované zastávky:
Kuchařovice, u kostela
Kuchařovice, DŘEVOTVAR s výjimkou spojů 254 a 454

Změna zastávek:
Kuchařovice, Jednota a Kuchařovice, H&M jsou přesunuty na silnici II/408 za okraj zastavěné části obce Kuchařovice,
Suchohrdly, škola je pro spoje 254 a 454 linky 801 přesunuta k zastávce Suchohrdly, prodejna.