Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Omezení dopravy na linkách 601 a 630 na ulici Husova ve Slavkově u Brna

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 01.12.2017

Od 1. 12. 2017 od 16:00 hodin do 3. 12. 2017 do 8:00 hodin bude omezen provoz linek 601 a 630 následovně:
Linka 601: V době výluky spoje vedené k Slavkov u Brna, poliklinika jedou odklonem po ulicích Československé armády – B. Němcové – Lidická – Bučovická k zastávce Slavkov u Brna, MEZ. Zastávka Slavkov u Brna, poliklinika není obsluhována, jako náhrada bude obsloužena zastávka Slavkov u Brna, MEZ.

Linka 630: V době výluky všechny spoje jedou ve Slavkově obousměrně mezi zastávkami Slavkov u Brna, MEZ a Slavkov u Brna, aut. st. odklonem po ulicích Bučovická - Lidická - B. Němcové - Československé armády (nezajíždějí na stálou zastávku Slavkov u Brna, poliklinika). Na dané trase nezastavují, zastávka Slavkov u
Brna, poliklinika je bez obsluhy.
Změna zastávek:
Zastávka Slavkov u Brna, poliklinika není obsluhována. Jako náhrada obsloužena
zastávka Slavkov u Brna, MEZ.