Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

BRNO: Výluka v křižovatce ulic Kounicova a Šumavská

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 12.05.2018

Z důvodu opravy kolejí bude od zahájení provozu denních linek (nočních linek se výluka dotkne pouze v noci 12./13. května 2018) v sobotu 12. května 2018 do ukončení prací (předpoklad v 16:00 hod. v neděli 13. května 2018) omezen provoz veškeré dopravy v křižovatce ulic Kounicova a Šumavská a bude přeložena zastávka Klusáčkova ve směru z centra.

Linka 12 bude v provozu pouze v úseku Zvonařka – Konečného náměstí a dále pojede odklonem k zastávce Vozovna Komín a vynechá všechny zastávky v úseku Nerudova – Technologický park.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x12 mezi zastávkami Konečného náměstí a Technologický park.

Linka x12 z Konečného náměstí na Technologický park pojede po trase a zastávkách Konečného náměstí (zastávka náhradní dopravy mezi ulicemi Kotlářská a Nerudova) – Rybkova – Klusáčkova (přeložena na ulici Pod kaštany) – Tererova – Dobrovského – Skácelova – Červinkova – Technické muzeum – Technologický pak.

Linka x12 z Technologického parku na Konečného náměstí pojedepo trase a zastávkách Technologický park (zastávka autobusu) – Technické muzeum – Červinkova – Skácelova (zastávky tramvaje) – Dobrovského – Tererova – Klusáčkova – Konečného náměstí.

Linky 34, 36 zastávku Klusáčkova ve směru z centra obslouží v přeložené poloze na ulici Pod kaštany (u křižovatky s ulicí Šumavskou).

Linka 68 při jízdě směr Šumavská obslouží zastávku Klusáčkova v přeložené poloze na ulici Pod kaštany (u křižovatky s ulicí Šumavskou).Při jízdě směr Náměstí Míru obslouží zastávku Klusáčkova ve stávající přeložené poloze na ulici Šumavské (u křižovatky s ulicí Kounicovou).

Linky N93, N99 pouze v noci 12./13. května 2018 ve směru z centra vynechají zastávku Nerudova, náhradou obslouží zastávku Rybkova. Zastávku Klusáčkova ve směru z centra obslouží v přeložené poloze na ulici Pod kaštany (u křižovatky s ulicí Šumavskou).

Změny zastávek:
Zastávka Klusáčkova ve směru z centra bude přeložena na ulici Pod kaštany (ke křižovatce s ulicí Šumavskou)!
Zastávka Klusáčkova pro linku 68 směr Náměstí Míru bude i nadále přeložena na ulici Šumavská (ke křižovatce s ulicí Kounicova)!
Zastávku Nerudova ve směru do centra nelze obsloužit denními linkami! Využijte blízké zastávky Konečného náměstí nebo Rybkova.
Zastávku Nerudova ve směru z centra nelze obsloužit! Využijte blízké zastávky Konečného náměstí nebo Rybkova.