Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

AGROTEC Petronas Syntium - omezení dopravy na Hustopečsku

Název zdroje zprávy: IDS JMK
Datum zprávy: 16.06.2017

O tomto víkendu 16. a 17. června 2017 se v okolí Hustopečí koná tradiční AGROTEC Petronas Syntium rally. V pátek 16. 6. 2017 od 17:30 do 24:00 a v sobotu 17. 6. 2017 od 09:00 do 18:00.

PÁTEK 16. 6. 2017
Linka 522
Spoje 5, 9, 33, 81 – až do zastávky „Diváky, ObÚ“ jedou po své trase, mezi zastávkami „Diváky, ObÚ“ a „Hustopeče, aut. nádr.“ jedou odklonem bez zastavení přes Nikolčice – Křepice – Velké Němčice – Starovice, rozcestí.
Spoje 10, 16, 12, 122 – mezi zastávkami „Hustopeče, aut. nádr.“ a „Diváky, ObÚ“ jedou odklonem bez zastavení přes Starovice, rozcestí – Velké Němčice – Křepice – Nikolčice. Ze zastávky „Diváky, ObÚ“ pokračují dále po své trase směr Hrušovany u Brna. V úseku Hustopeče – Kurdějov a zpět bude zavedena náhradní doprava pořadatelem Rally dle zvláštního jízdního řádu (linka x522).

Linka 541
Spoj 26 – ze zastávky „Morkůvky, ObÚ“ (namísto „Morkůvky“) pojede odklonem bez zastavení přes Brumovice – Kobylí – Bořetice – Velké Pavlovice do zastávky „Hustopeče, strojírny“ a dále po trase dle jízdního řádu (zpoždění cca 15 minut, návaznost v zastávce „Šakvice, žel. st.“ na vlak S3 směr Břeclav zrušena bez náhrady). V Morkůvkách, ObÚ tento spoj počká na náhradní spoj v úseku Boleradice – Morkůvky, ObÚ (prodloužený spoj 83 linky 612).
Spoj 23 – dojede k uzávěře před zastávkou „Horní Bojanovice, rozc. 1.0“ a na základě pokynů dispečera CED vyčká na příjezd vozidla pořadatele s označením „SAFETY“, které jej následně proveze uzavřeným úsekem.

Linka 551
Spoj 11 – z Velkých Pavlovic pojede odklonem po silnici II/421 přímo do Bořetic na zastávku „Bořetice“ a dále dle platného jízdního řádu.
Spoj 45 – po zastávku „Němčičky, ZD“ jede dle jízdního řádu, následně se autobus otočí a pojede po odklonové trase přes Němčičky, transformátor – V. Pavlovice a dále po silnici II/421 přímo do Bořetic na zastávku „Bořetice“ a dále dle platného jízdního řádu (zpoždění cca 10 - 15 minut).
Spoje 92, 20, 14 – až po zastávku „Bořetice“ jedou po své trase, dále odklonem přímo po silnici II/421 do zastávky „Velké Pavlovice, aut. nádr.“.
V úseku Velké Pavlovice – Němčičky, ZD a zpět pojedou kyvadlové spoje za spoje 11, 92, 20, 14 dle zvláštního jízdního řádu – spoje zajišťuje turnus 542/03.

Linka 612
Spoj 83 – bude z Boleradic mimořádně prodloužen přes zastávky „Boleradice, ZD“ a „Boleradice, mlýn“ do Morkůvek na zastávku „Morkůvky, ObÚ s přípojem na spoj 26 linky 541 směr Hustopeče. Následně tento autobus zajistí přípoj od spoje 26 linky 541 v Morkůvkách, ObÚ a vrátí se zpět po stejné trase s cestujícími do Boleradic.

 

SOBOTA 17. 6. 2017
Linka 522
Spoje 203, 205, 243 – až do zastávky „Šitbořice, Nikolčická“ jedou po své trase, mezi zastávkami „Šitbořice, Nikolčická“ a „Hustopeče, aut. nádr.“ jedou odklonem bez zastavení přes Nikolčice – Křepice – Velké Němčice – Starovice, rozcestí.

Spoje 206, 244, 246 – mezi zastávkami „Hustopeče, aut. nádr.“ a „Šitbořice, Nikolčická“ jedou odklonem bez zastavení přes Starovice, rozcestí – Velké Němčice – Křepice – Nikolčice. Ze zastávky „Šitbořice, Nikolčická“ pokračují dále po své trase směr Hrušovany u Brna.
V úseku Kurdějov, most – Hustopeče, aut. nádr. a zpět jedou speciální spoje linky 522 dle zvláštního jízdního řádu.
V úseku Šitbořice, Nikolčická – Diváky, ObÚ a zpět bude zavedena náhradní doprava pořadatelem Rally dle zvláštního jízdního řádu (linka x612).

Linka 541
Spoj 244 – až do zastávky „Boleradice“ jede po své trase dle platného jízdního řádu. Dále bude pokračovat bez zastavení do zastávky „Němčičky, transformátor“, kde vyčká přípoje pořadatelského vozidla ze směru Horní Bojanovice. Po přestupu cestujících pokračuje bez zastavení až na zastávku „Hustopeče, strojírny“, dále na zastávku „Hustopeče, aut. nádr.“. Mimořádně tento spoj nepojede k zastávce „Hustopeče, nemocnice“ a ihned po výstupu cestujících v zastávce „Hustopeče, aut. nádr.“ pokračuje co nejrychleji po trase do zastávky „Šakvice, žel. st.“ (po trase pouze příp. výstup cestujících), kde budou čekat přípojné vlaky linky R13 do mírného zpoždění. V úseku Hustopeče, nemocnice – Hustopeče, aut. nádr. – Šakvice, žel. st. bude vypraven mimořádný spoj, který zajistí včasný návoz cestujících z Hustopečí na vlaky R13 v terminálu Šakvice, žel. st. (turnus 521/01).
Spoj 243 – dojede k uzávěře před obcí Horní Bojanovice a základě pokynů dispečera CED vyčká na příjezd vozidla pořadatele s označením „SAFETY“, které jej následně proveze uzavřeným úsekem.

Linka 551
Spoje 131, 133, 135 – z Velkých Pavlovic pojedou odklonem přímo do Bořetic po silnici II/421, dále doleva směr Němčičky až k odbočce k zemědělskému družstvu, kde bude náhradní zastávka „Němčičky, ZD“. Zde se otočí a dále pojedou již dle platného jízdního řádu.
Spoje 192, 134, 136 – až po zastávku „Němčičky, u mlýna“ jedou po své trase. Dále jedou směr Němčičky až k odbočce k zemědělskému družstvu, kde bude náhradní zastávka „Němčičky, ZD“. Zde se otočí a dále pojedou odklonem přes Bořetice a doprava přímo po silnici II/421 do zastávky „Velké Pavlovice, aut. nádr.“.

Linka 612
Spoje 151, 105, 153, 107 – jedou pouze v úseku Sokolnice, žel. st. – Šitbořice, Nikolčická.
Spoje 154, 108, 156, 110 – jedou pouze v úseku Šitbořice, Nikolčická – Sokolnice, žel. st.
V úseku Šitbořice, Nikolčická – Diváky, ObÚ – Boleradice a zpět bude zavedena náhradní doprava pořadatelem Rally dle zvláštního jízdního řádu (linka x612).