Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Elektronická úřední deska

NIVA - Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
Vyvěšeno: 04.07.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Obec Břežany
Vyvěšeno: 01.07.2017
Výzva účastníků řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb
Vyvěšeno: 29.06.2017
Pozvánka na 5.schůzi ZO Břežany
Vyvěšeno: 29.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
Závěrečný účet DSO Rekultivace skládky Pravice - schválený
Vyvěšeno: 29.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
Výzva k podání nabídek ,, Břežany-oprava chodníků"
Vyvěšeno: 23.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
Smlouva o dílo č.1/2017 ,,Nová plastová okna v MŠ Břežany"
Vyvěšeno: 22.06.2017
Pracovní pozice pro Obec Břežany
Vyvěšeno: 16.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o zahájení správního řízení
Vyvěšeno: 13.06.2017
Smlouva o dílo č. 67/2017 ,, Bezdrátový rozhlas obec Břežany "
Vyvěšeno: 13.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámění ZÚ -DSO Rekultivace skládky Pravice
Vyvěšeno: 12.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
RSP - Návrh závěrečného účtu DSO RSP za rok 2016
Vyvěšeno: 12.06.2017
RSP - Rozvaha
Vyvěšeno: 12.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
RSP příloha
Vyvěšeno: 12.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
RSP Výkaz zisku a ztrát
Vyvěšeno: 12.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
RSP - Výkaz fin 2-12 m
Vyvěšeno: 12.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
RSP - Zpráva o inventarizaci
Vyvěšeno: 12.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
RSP - Zpráva o přezkoumání hospodaření
Vyvěšeno: 12.06.2017
Vyvěšeno: 07.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze 4.schůze ZO
Vyvěšeno: 05.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
Závěrečný účet obce Břežany za rok 2016
Vyvěšeno: 02.06.2017
Záměr obce Břežany 2.6.2017
Vyvěšeno: 02.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o výběru dodavatele Bezdrátový rozhlas obec Břežany
Vyvěšeno: 02.06.2017
Oznámení o výběru dodavatele Nová plastová okna v MŠ Břežany
Vyvěšeno: 02.06.2017
Změnová OZV č.1/2017
Vyvěšeno: 02.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
Návrh Závěrečného účtu za rok 2016
Vyvěšeno: 19.05.2017
Výzva k podání nabídky - Nová okna na MŠ Břežany
Vyvěšeno: 18.05.2017
Výzva k podání nabídky - Bezdrátový rozhlas Břežany
Vyvěšeno: 18.05.2017
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ze 3.schůze ZO
Vyvěšeno: 03.05.2017
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze 3.schůze ZO
Vyvěšeno: 02.05.2017
Připojené soubory:
Detail...
Záměr obec k prodeji pozemku 2.5.2017
Vyvěšeno: 02.05.2017
Připojené soubory:
Detail...
FÚ Veřejná vyhláška
Vyvěšeno: 28.04.2017
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočet DSO RSP 2017
Vyvěšeno: 28.04.2017
Připojené soubory:
Detail...
ROZPOČET DSO REKULTIVACE SKLÁDKY PRAVICE NA ROK 2017
Vyvěšeno: 28.04.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků- SPÚ
Vyvěšeno: 28.03.2017
Usnesení ze 2.schůze ZO
Vyvěšeno: 27.03.2017
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze 2.schůze ZO
Vyvěšeno: 24.03.2017
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Břežany na roky 2017-2020
Vyvěšeno: 24.03.2017
Rozpočet Obce Břežany na rok 2017
Vyvěšeno: 24.03.2017
Připojené soubory:
Detail...
Záměr Obce Břežany
Vyvěšeno: 24.03.2017
Připojené soubory:
Detail...
Návrh rozpočtu ZSO Hrušovansko
Vyvěšeno: 13.03.2017
Připojené soubory:
Detail...
Závěrečný účet ZSO Hrušovansko za rok 2016
Vyvěšeno: 13.03.2017
Připojené soubory:
Detail...
Zpráva auditora ZSO Hrušovansko za rok 2016
Vyvěšeno: 13.03.2017
Připojené soubory:
Detail...
Návrh -Rozpočtový výhled ZSO Hrušovansko 2018,2019
Vyvěšeno: 13.03.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení OÚ o konání akce dle OZVč.1/2016
Vyvěšeno: 10.03.2017
Návrh rozpočtu DSO Rekultivace skládky Pravice na rok 2017
Vyvěšeno: 09.03.2017
Připojené soubory:
Detail...
Návrh rozpočtu Obce Břežany na rok 2017
Vyvěšeno: 07.03.2017
Rozpočtový výhled DSO pro období 2017-2019
Vyvěšeno: 28.02.2017
Připojené soubory:
Detail...
ROZPOČTOVÝ VÝHLED DSO 2017-2019
Vyvěšeno: 28.02.2017
Připojené soubory:
Detail...
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Břežanyna rok 2017
Vyvěšeno: 18.02.2017
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Břežany 2017-2020
Vyvěšeno: 15.02.2017
Usnesení ZO -1/2017
Vyvěšeno: 06.02.2017
Zápis z 1.schůze ZO 2017
Vyvěšeno: 03.02.2017
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ze 7. schůze ZO 2016
Vyvěšeno: 12.12.2016
Připojené soubory:
Detail...
Směrnice č.1/2015 - revize k 9.12.2016
Vyvěšeno: 10.12.2016
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze 7.schůze ZO 2016
Vyvěšeno: 09.12.2016
Připojené soubory:
Detail...
Návrh rozpočtu DSO Niva 2017
Vyvěšeno: 30.11.2016
Připojené soubory:
Detail...
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 - O nočním klidu
Vyvěšeno: 17.10.2016

OZV č.1/2016 O nočním klidu

Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ze 6. schůze ZO 2016
Vyvěšeno: 17.10.2016
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze 6.schůze ZO 2016
Vyvěšeno: 14.10.2016
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení z 5. schůze ZO 2016
Vyvěšeno: 31.08.2016
Připojené soubory:
Detail...
Zápis z 5.schůze ZO 2016
Vyvěšeno: 30.08.2016
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ze 4. schůze ZO 2016
Vyvěšeno: 27.07.2016
Připojené soubory:
Detail...
Směrnice č.1/2015 -úprava po novelizaci zákona
Vyvěšeno: 25.07.2016
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze 4.schůze ZO 2016
Vyvěšeno: 22.07.2016
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze 3.schůze ZO Břežany 2016
Vyvěšeno: 01.06.2016
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ze 3.schůze ZO 2016
Vyvěšeno: 01.06.2016
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze 2.schůze ZO 2016
Vyvěšeno: 01.04.2016
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení 31.3.2016
Vyvěšeno: 01.04.2016
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočet obce Břežany na rok 2016
Vyvěšeno: 12.02.2016
Zápis z 1. schůze ZO 2016
Vyvěšeno: 12.02.2016
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení 11.2.2016
Vyvěšeno: 12.02.2016
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení 12-2015
Vyvěšeno: 30.12.2015
Připojené soubory:
Detail...
Zápis z 11. schůze ZO 2015
Vyvěšeno: 29.12.2015
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ZO 11 2015
Vyvěšeno: 02.12.2015
Připojené soubory:
Detail...
OZV č. 3 2015
Vyvěšeno: 01.12.2015
Připojené soubory:
Detail...
Zápis z10. schůze ZO 30.11.2015
Vyvěšeno: 01.12.2015
Připojené soubory:
Detail...
Zápis z 9 schůze ZO
Vyvěšeno: 05.10.2015
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení 10 2015
Vyvěšeno: 05.10.2015
Připojené soubory:
Detail...
Zápis se ZO 9 2015
Vyvěšeno: 25.09.2015
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení 9 2015
Vyvěšeno: 25.09.2015
Připojené soubory:
Detail...
Revize směrnice č.12015
Vyvěšeno: 17.08.2015
Připojené soubory:
Detail...
Zápis se zasedání ZO 14.08.2015
Vyvěšeno: 17.08.2015
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení 14.08.2015
Vyvěšeno: 17.08.2015
Připojené soubory:
Detail...
Směrnice č.2 2015 Spisový a skartační řád obce Břežany
Vyvěšeno: 23.06.2015
Zápis ze schůze ZO Břežany 22.06.2015
Vyvěšeno: 23.06.2015
Usnesení 22. 06. 2015
Vyvěšeno: 23.06.2015
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze schůze ZO 4.6.2015
Vyvěšeno: 08.06.2015
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ZO 4.6.2015
Vyvěšeno: 05.06.2015
Připojené soubory:
Detail...
OZV č.2 2015
Vyvěšeno: 06.03.2015
Připojené soubory:
Detail...
Tržní řád obce Břežany
Vyvěšeno: 06.03.2015
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze schůze ZO 5.3.2015
Vyvěšeno: 06.03.2015
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ze ZO Břežany 5.3.2015
Vyvěšeno: 06.03.2015
Připojené soubory:
Detail...
Zadávání zakázek malého rozsahu
Vyvěšeno: 13.02.2015
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze schůze 12.02.2015
Vyvěšeno: 13.02.2015
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ZO 12.02.2015
Vyvěšeno: 13.02.2015
Připojené soubory:
Detail...
Sejmutá OZV č.1 2015 Břežany
Vyvěšeno: 28.01.2015
Připojené soubory:
Detail...
Vyhláška o kompostování -úprava
Vyvěšeno: 28.01.2015
Připojené soubory:
Detail...
Vyhláška o kompostování
Vyvěšeno: 28.01.2015
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ZO 23.01.2015
Vyvěšeno: 24.01.2015
Připojené soubory:
Detail...