Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Elektronická úřední deska

Informace č.3/2018 dle zákona 106/1999 Sb.
Vyvěšeno: 23.05.2018
Výzva k předložení nabídky - Břežany ČOV- výměna rozvaděče,kyslíkové sondy, frekvenční měniče
Vyvěšeno: 21.05.2018
Výzva k podání nabídek- Oprava místní komunikace v obci Břežany
Vyvěšeno: 18.05.2018
OZV č.2/2018 změnová
Vyvěšeno: 17.05.2018
Zápis ze 2.schůze ZO Břežany 16.05.2018
Vyvěšeno: 17.05.2018
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ze 2.schůze 16.05.2018
Vyvěšeno: 17.05.2018
Připojené soubory:
Detail...
Záměr obce č. 2/ 2018
Vyvěšeno: 17.05.2018
Připojené soubory:
Detail...
Závěrečný účet Obce Břežany za rok 2017-schválený
Vyvěšeno: 17.05.2018
Rozpočtové opatření č.1-2018
Vyvěšeno: 17.05.2018
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 1.6.2018
Vyvěšeno: 15.05.2018
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Vyvěšeno: 11.05.2018
Pozvánka na 2. schůzi ZO
Vyvěšeno: 09.05.2018
Připojené soubory:
Detail...
Veřejná vyhláška- Finanční úřad
Vyvěšeno: 26.04.2018
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o konání akce
Vyvěšeno: 23.04.2018
Závěrečný účet Obce Břežany za rok 2017 - NÁVRH
Vyvěšeno: 23.04.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.5.2018
Vyvěšeno: 17.04.2018
Informace dle zákona č.106/1999Sb - č.2 /2018
Vyvěšeno: 12.04.2018
Rozpočtové opatření č.1/2018 - ZSOMikroregion Hrušovansko
Vyvěšeno: 12.04.2018
Připojené soubory:
Detail...
Souhrn oznámení ZSO Mikroregion Hrušovansko
Vyvěšeno: 12.04.2018
Připojené soubory:
Detail...
Čarodějný les aneb Čarodky v Břežanech
Vyvěšeno: 09.04.2018
Připojené soubory:
Detail...
Zpráva o hospodaření ZSO Hrušovansko za rok 2017
Vyvěšeno: 03.04.2018
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočet ZSO Hrušovansko 2018
Vyvěšeno: 28.03.2018
Střednědobý výhled ZSO Hrušovansko 2019,2020
Vyvěšeno: 28.03.2018
Závěrečný účet ZSO Hrušovansko za rok 2017
Vyvěšeno: 28.03.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3. a 4.5.2018
Vyvěšeno: 27.03.2018
Informace dle zákona č.106/1999Sb - č1/2018
Vyvěšeno: 26.03.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany za rok 2017
Vyvěšeno: 16.03.2018
Kalendář akcí na rok 2018 -Mikroregion Hrušovansko
Vyvěšeno: 14.03.2018
Připojené soubory:
Detail...
Návrh na Závěrečný účet ZSO Hrušovanska za rok 2017
Vyvěšeno: 06.03.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů ZSO Hrušovansko
Vyvěšeno: 06.03.2018
Zápis z 1.schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 05.03.2018
Připojené soubory:
Detail...
Záměr obce č.1-2018
Vyvěšeno: 05.03.2018
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočet obce Břežany na rok 2018
Vyvěšeno: 05.03.2018
Připojené soubory:
Detail...
OZV -změnová č.1/2018
Vyvěšeno: 05.03.2018
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení z 1.schůze ZO
Vyvěšeno: 05.03.2018
Připojené soubory:
Detail...
Pozvánka na oslavu MDŽ
Vyvěšeno: 01.03.2018
Připojené soubory:
Detail...
Návrh rozpočtu ZSO Hrušovansko na rok 2018
Vyvěšeno: 28.02.2018
Připojené soubory:
Detail...
Střednědobý výhled rozpočtu ZSO Hrušovansko na rok 2019-2020 - návrh
Vyvěšeno: 28.02.2018
Připojené soubory:
Detail...
Pozvánka na 1.schůzi ZO Břežany
Vyvěšeno: 21.02.2018
Připojené soubory:
Detail...
Rozhodnutí obecního úřadu
Vyvěšeno: 19.02.2018
Připojené soubory:
Detail...
ÚZSVM -pozemky
Vyvěšeno: 13.02.2018
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Vyvěšeno: 13.02.2018
Dražební vyhláška
Vyvěšeno: 12.02.2018
Připojené soubory:
Detail...
POUŤ KE SVATÉ HEDVICE
Vyvěšeno: 12.02.2018
Připojené soubory:
Detail...
Výzva k prokázání vlastnického práva k drobným sakrálním stavbám v Břežanech
Vyvěšeno: 08.02.2018
Vyvěšeno: 05.02.2018
Oznámení o očkování proti vzteklině
Vyvěšeno: 05.02.2018
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o konání akce - Společenský ples TJ Břežany
Vyvěšeno: 02.02.2018
Výzva účastníků řízení
Vyvěšeno: 01.02.2018
Připojené soubory:
Detail...
Společenský ples TJ Břežany
Vyvěšeno: 29.01.2018
Připojené soubory:
Detail...
Školní ples - plakát
Vyvěšeno: 29.01.2018
Připojené soubory:
Detail...
Návrh rozpočtu Obce Břežany na rok 2018
Vyvěšeno: 29.01.2018
Návrh rozpočtu Obce Břežany na rok 2018
Vyvěšeno: 29.01.2018
Oznámení o konání akce - Školní ples
Vyvěšeno: 25.01.2018
DSO Rekultivace skládky Pravice -Rozpočet na rok 2018
Vyvěšeno: 24.01.2018
DSO Rekultivace skládky Pravice - Střednědový výhled rozpočtu 2018-2020
Vyvěšeno: 24.01.2018
Oznámení o zveřejněných dokumentech ZSO Hrušovansko
Vyvěšeno: 23.01.2018
Oznámení o zveřejněných dokumentech -DSO Niva
Vyvěšeno: 18.01.2018
SPÚ Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
Vyvěšeno: 17.01.2018
Oznámení o zahájení správního řízení
Vyvěšeno: 16.01.2018
Oznámení o době a místě konání voleb na prezidenta ČR -II.kolo
Vyvěšeno: 15.01.2018
Změna termínu hodů 2018
Vyvěšeno: 15.01.2018
Kalkulace pro výpočet vodného x stočného na rok 2018
Vyvěšeno: 10.01.2018
Zápis z 8.schůze ZO konané dne 21.12.2017
Vyvěšeno: 22.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Zápis z 8.schůze ZO konané dne 21.12.2017
Vyvěšeno: 22.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení z 8.schůze ZO
Vyvěšeno: 22.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení z 8.schůze ZO
Vyvěšeno: 22.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Pozvání na koledy v kapli
Vyvěšeno: 22.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
PF 2018
Vyvěšeno: 21.12.2017

Přeji Vám překrásné Vánoce v duchu lidské blízkosti, lásky, přátelství a příjemné vykročení do nového roku 2018. Nechť je tento rok rokem vzájemného porozumění.

Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o zveřejněných dokumentech Hrušovansko
Vyvěšeno: 21.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o místě a době konání voleb na Prezidenta ČR
Vyvěšeno: 20.12.2017
OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Vyvěšeno: 18.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Opatření obecné povahy - OŽP-Castor fiber
Vyvěšeno: 15.12.2017
Oznámení o konání 1. schůze OVK - Volby na prezidenta ČR
Vyvěšeno: 15.12.2017
Rozhodnutí č. 2017-12
Vyvěšeno: 14.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Pozvánka na 8.schůzi ZO Břežany
Vyvěšeno: 13.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ze 7.schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 12.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ze 7.schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 12.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Návrh rozpočtu DSO Rekultivace skládky Pravice
Vyvěšeno: 12.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
DSO Rekultivace skládky Pravice - Návrh Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020
Vyvěšeno: 12.12.2017
OZV č. 2-2017
Vyvěšeno: 12.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
OZV č.3 -2017
Vyvěšeno: 12.12.2017
Rozpočet DSO Rekultivace skládky Pravice - na rok 2018- NÁVRH
Vyvěšeno: 12.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Vánoční koncert Znojemského komorního orchestru na Zámku
Vyvěšeno: 11.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Vánoční besídka na Zámku
Vyvěšeno: 11.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze 7.schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 08.12.2017
Střednědobý výhled obce Břežany 2018-2021
Vyvěšeno: 08.12.2017
Rozpočtové opatření č.5/2017
Vyvěšeno: 08.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočtové provizorium obce Břežany na rok 2018
Vyvěšeno: 08.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočtové provizorium obce Břežany na rok 2018
Vyvěšeno: 08.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o rozpočtovém opatření č. 4/2017 ZSO Hrušovansko
Vyvěšeno: 05.12.2017
Rozpočet ZŠ a MŠ Břežany na rok 2018
Vyvěšeno: 30.11.2017
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Břežany na rok 2019-2020
Vyvěšeno: 30.11.2017
Fondové hospodaření ZŠ a MŠ Břežany na rok 2018
Vyvěšeno: 30.11.2017
Informace o jmenování zapisovatele OVK pro volby na prezidenta České republiky
Vyvěšeno: 30.11.2017
Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Vyvěšeno: 27.11.2017
Připojené soubory:
Detail...
Návrh rozpočtu DSO Niva 2018
Vyvěšeno: 27.11.2017
Připojené soubory:
Detail...
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Niva 2018-2019
Vyvěšeno: 27.11.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vyvěšeno: 27.11.2017