Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Elektronická úřední deska

Návrh -Rozpočet ZSO Hrušovansko na rok 2019
Vyvěšeno: 12.03.2019
Návrh -Střednědobý výhled rozpočtu ZSO Hrušovansko na roky 2020, 2021
Vyvěšeno: 12.03.2019
Návrh -Závěrečný účet ZSO Hrušovansko za rok 2018
Vyvěšeno: 12.03.2019
Veřejná vyhláška
Vyvěšeno: 12.03.2019
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze 2.schůze ZO v souladu s GDPR
Vyvěšeno: 08.03.2019
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ze 2.schůze ZO v souladu s GDPR
Vyvěšeno: 08.03.2019
Připojené soubory:
Detail...
OOP Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno: 08.03.2019
Pozvánka na 2.schůzi ZO Břežany
Vyvěšeno: 26.02.2019
Připojené soubory:
Detail...
Zpráva o výsledku hospodaření obce Břežany za rok 2018
Vyvěšeno: 21.02.2019
Křížová cesta vesnicí
Vyvěšeno: 20.02.2019
Připojené soubory:
Detail...
Poutní zájezd Jižní Čechy
Vyvěšeno: 19.02.2019
Připojené soubory:
Detail...
Výroční schůze Rybářského spolku Břežany
Vyvěšeno: 19.02.2019
Oznámení o konání akce Společenský ples
Vyvěšeno: 15.02.2019
Připojené soubory:
Detail...
Zápis z 1.schůze ZO v souladu s GDPR
Vyvěšeno: 08.02.2019
Usnesení z 1.schůze ZO v souladu s GDPR
Vyvěšeno: 08.02.2019
Připojené soubory:
Detail...
Konkurz na ředitele-ředitelku Základní školy a Mateřské školy Břežany
Vyvěšeno: 08.02.2019
Rozpočet obce Břežany na rok 2019
Vyvěšeno: 08.02.2019
Připojené soubory:
Detail...
Záměr obce Břežany-pronájem části budovy č.p.3
Vyvěšeno: 08.02.2019
Nabídka pozemků k pronájmu SPÚ
Vyvěšeno: 06.02.2019
Připojené soubory:
Detail...
Poděkování -Tříkrálová sbírka 2019
Vyvěšeno: 01.02.2019
Připojené soubory:
Detail...
Pozvánka na 1.schůzi ZO Břežany
Vyvěšeno: 29.01.2019
Připojené soubory:
Detail...
Očkování proti vzteklině
Vyvěšeno: 28.01.2019
Připojené soubory:
Detail...
NÁVRH - Rozpočet obce Břežany na rok 2019
Vyvěšeno: 17.01.2019
Veřejná vyhláška JMK- návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016- 12/2018
Vyvěšeno: 16.01.2019
Zpráva Policie ČR za rok 2018 - Zpráva o stavu veřejného pořádku k územnímu obvodu obce Břežany
Vyvěšeno: 16.01.2019
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočtové opatření č.6-2018
Vyvěšeno: 16.01.2019
Připojené soubory:
Detail...
RO č.10/2018 -ZSO Hrušovansko
Vyvěšeno: 14.01.2019
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o zveřejněných dokumentech- ZSO Hrušovansko
Vyvěšeno: 14.01.2019
Oznámení o konání akce Ples TJ Břežany
Vyvěšeno: 11.01.2019
Rozpočet DSO Rekultivace skládky Pravice na rok 2019
Vyvěšeno: 10.01.2019
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Rekultivace skládky Pravice 2019-2021
Vyvěšeno: 10.01.2019
Návrh Opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 08.01.2019
Připojené soubory:
Detail...
Výzva k podání připomínek nebo námitek
Vyvěšeno: 08.01.2019
Pozvánka na rybářský ples v Hrádku
Vyvěšeno: 02.01.2019
Připojené soubory:
Detail...
Pravidla rozpočtového provizoria ZSO na rok 2019
Vyvěšeno: 10.12.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018
Vyvěšeno: 06.12.2018
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze 6.schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 30.11.2018
Usnesení ze 6.schůze ZO
Vyvěšeno: 30.11.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Niva
Vyvěšeno: 30.11.2018
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočtové opatření č.4/2018
Vyvěšeno: 30.11.2018
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočtové provizorium na rok 2019
Vyvěšeno: 30.11.2018
Připojené soubory:
Detail...
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022
Vyvěšeno: 30.11.2018
Pozvánka na 6. schůzi ZO Břežany
Vyvěšeno: 21.11.2018
Připojené soubory:
Detail...
ZSO Hrušovansko- RO č.8/2018
Vyvěšeno: 05.11.2018
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení z ustavující schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 05.11.2018
Zápis z ustavující schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 01.11.2018
Pozvánka na ustavující schůzi ZO Břežany
Vyvěšeno: 23.10.2018
Připojené soubory:
Detail...
ZSO Hrušovansko - Rozpočtové opatření č.7/2018
Vyvěšeno: 18.10.2018
Připojené soubory:
Detail...
SPÚ Nabídka pronájmu pozemku
Vyvěšeno: 02.10.2018
Připojené soubory:
Detail...
ZSO Hrušovansko - rozp.opatření č. 6/2018
Vyvěšeno: 26.09.2018
Připojené soubory:
Detail...
Opis zápisu z 5.schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 21.09.2018
Připojené soubory:
Detail...
Opis usnesení z 5.schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 21.09.2018
Rozpočtové opatření č. 3 /2018
Vyvěšeno: 21.09.2018
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva
Vyvěšeno: 18.09.2018
Oznámení SPÚ o zamýšleném převodu pozemků
Vyvěšeno: 13.09.2018
Připojené soubory:
Detail...
Pozvánka na 5.schůzi ZO Břežany
Vyvěšeno: 11.09.2018
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o konání první schůze OVK
Vyvěšeno: 07.09.2018
Připojené soubory:
Detail...
ZSO Hrušovansko - Rozpočtové opatření č.5/2018
Vyvěšeno: 31.08.2018
Připojené soubory:
Detail...
ZSO Hrušovansko - rozp. opatření č. 5/2018
Vyvěšeno: 31.08.2018
Připojené soubory:
Detail...
Opatření veřejné povahy Obec Břežany
Vyvěšeno: 20.08.2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vyvěšeno: 17.08.2018
Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Vyvěšeno: 02.08.2018
Zápis ze 4.schůze ZO Břežany-opis
Vyvěšeno: 27.07.2018
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ze 4.schůze ZO
Vyvěšeno: 27.07.2018
Připojené soubory:
Detail...
ZSO Hrušovansko - Rozpočtové opatření č. 4/ 2018
Vyvěšeno: 18.07.2018
Připojené soubory:
Detail...
Volná pracovní pozice
Vyvěšeno: 04.07.2018
Připojené soubory:
Detail...
Počet členů zastupitelů pro volební období 2018-2022
Vyvěšeno: 29.06.2018
Počty podpisů k petici kandidátů do voleb 2018
Vyvěšeno: 29.06.2018
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze 3.schůze ZO -opis v souladu s GDPR
Vyvěšeno: 29.06.2018
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení ze 3. schůze ZO -opis v souladu s GDPR
Vyvěšeno: 29.06.2018
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočtové opatření č.2/2018
Vyvěšeno: 29.06.2018
Připojené soubory:
Detail...
Návrh Závěrečného účtu Rekultivace skládky Pravice za rok 2017
Vyvěšeno: 29.06.2018
Závěrečný účet Rekultivace skládky Pravice za rok 2017
Vyvěšeno: 29.06.2018
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení k volbám 2018
Vyvěšeno: 22.06.2018
Připojené soubory:
Detail...
Pozvánka na 3. schůzi ZO Břežany
Vyvěšeno: 20.06.2018
Připojené soubory:
Detail...
RO č.3 -ZSO Mikroregion Hrušovansko
Vyvěšeno: 15.06.2018
Připojené soubory:
Detail...
Volby do ZO Břežany - informace pro občany
Vyvěšeno: 05.06.2018
Závěrečný účet Obce Břežany za rok 2017-schválený
Vyvěšeno: 17.05.2018
Rozpočtové opatření č.1-2018
Vyvěšeno: 17.05.2018
Připojené soubory:
Detail...
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Vyvěšeno: 11.05.2018
Pozvánka na 2. schůzi ZO
Vyvěšeno: 09.05.2018
Připojené soubory:
Detail...
Závěrečný účet Obce Břežany za rok 2017 - NÁVRH
Vyvěšeno: 23.04.2018
Rozpočtové opatření č.1/2018 - ZSOMikroregion Hrušovansko
Vyvěšeno: 12.04.2018
Připojené soubory:
Detail...
Souhrn oznámení ZSO Mikroregion Hrušovansko
Vyvěšeno: 12.04.2018
Připojené soubory:
Detail...
Zpráva o hospodaření ZSO Hrušovansko za rok 2017
Vyvěšeno: 03.04.2018
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočet ZSO Hrušovansko 2018
Vyvěšeno: 28.03.2018
Střednědobý výhled ZSO Hrušovansko 2019,2020
Vyvěšeno: 28.03.2018
Závěrečný účet ZSO Hrušovansko za rok 2017
Vyvěšeno: 28.03.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Břežany za rok 2017
Vyvěšeno: 16.03.2018
Kalendář akcí na rok 2018 -Mikroregion Hrušovansko
Vyvěšeno: 14.03.2018
Připojené soubory:
Detail...
Návrh na Závěrečný účet ZSO Hrušovanska za rok 2017
Vyvěšeno: 06.03.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů ZSO Hrušovansko
Vyvěšeno: 06.03.2018
Rozpočet obce Břežany na rok 2018
Vyvěšeno: 05.03.2018
Připojené soubory:
Detail...
Návrh rozpočtu ZSO Hrušovansko na rok 2018
Vyvěšeno: 28.02.2018
Připojené soubory:
Detail...
Střednědobý výhled rozpočtu ZSO Hrušovansko na rok 2019-2020 - návrh
Vyvěšeno: 28.02.2018
Připojené soubory:
Detail...
Pozvánka na 1.schůzi ZO Břežany
Vyvěšeno: 21.02.2018
Připojené soubory:
Detail...
ÚZSVM -pozemky
Vyvěšeno: 13.02.2018
Připojené soubory:
Detail...
Výzva k prokázání vlastnického práva k drobným sakrálním stavbám v Břežanech
Vyvěšeno: 08.02.2018
Návrh rozpočtu Obce Břežany na rok 2018
Vyvěšeno: 29.01.2018