Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Znak obce Břežany
obec Břežany
okres Znojmo, Jihomoravský kraj

Elektronická úřední deska

Usnesení ze 7.schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 12.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Návrh rozpočtu DSO Rekultivace skládky Pravice
Vyvěšeno: 12.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
DSO Rekultivace skládky Pravice - Návrh Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020
Vyvěšeno: 12.12.2017
OZV č. 2-2017
Vyvěšeno: 12.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
OZV č.3 -2017
Vyvěšeno: 12.12.2017
Vánoční koncert Znojemského komorního orchestru na Zámku
Vyvěšeno: 11.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Vánoční besídka na Zámku
Vyvěšeno: 11.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Zápis ze 7.schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 08.12.2017
Střednědobý výhled obce Břežany 2018-2021
Vyvěšeno: 08.12.2017
Rozpočtové opatření č.5/2017
Vyvěšeno: 08.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočtové provizorium obce Břežany na rok 2018
Vyvěšeno: 08.12.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o rozpočtovém opatření č. 4/2017 ZSO Hrušovansko
Vyvěšeno: 05.12.2017
Rozpočet ZŠ a MŠ Břežany na rok 2018
Vyvěšeno: 30.11.2017
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Břežany na rok 2019-2020
Vyvěšeno: 30.11.2017
Fondové hospodaření ZŠ a MŠ Břežany na rok 2018
Vyvěšeno: 30.11.2017
Informace o jmenování zapisovatele OVK pro volby na prezidenta České republiky
Vyvěšeno: 30.11.2017
Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Vyvěšeno: 27.11.2017
Připojené soubory:
Detail...
Návrh rozpočtu DSO Niva 2018
Vyvěšeno: 27.11.2017
Připojené soubory:
Detail...
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Niva 2018-2019
Vyvěšeno: 27.11.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vyvěšeno: 27.11.2017
Pozvánka na 7.schůzi ZO Břežany
Vyvěšeno: 27.11.2017
Návrh OZV č.2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromaž´dování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 21.11.2017
Návrh OZV č.3-2017 o místních poplatcích
Vyvěšeno: 21.11.2017
Návrh rozpočtového provizoria na rok 2018
Vyvěšeno: 20.11.2017
Návrh na rozpočtové provizorium ZSO Hrušovansko 2018
Vyvěšeno: 20.11.2017
Připojené soubory:
Detail...
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Břežany na roky 2018-2021
Vyvěšeno: 15.11.2017
ZSO Hrušovansko -rozpočtové opatření č.1-2017
Vyvěšeno: 14.11.2017
ZSO Hrušovansko -rozpočtové opatření č.2-2017
Vyvěšeno: 14.11.2017
ZSO Hrušovansko -rozpočtové opatření č.3-2017
Vyvěšeno: 14.11.2017
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Vyvěšeno: 10.11.2017
Oznámení o zahájení správního řízení
Vyvěšeno: 10.11.2017
Připojené soubory:
Detail...
Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ Břežany na rok 2018
Vyvěšeno: 09.11.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Břežany na roky 2019 a 2020
Vyvěšeno: 09.11.2017
Návrh rozpočtu fondového hospodaření ZŠ a MŠ Břežany 2018
Vyvěšeno: 09.11.2017
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Vyvěšeno: 08.11.2017
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (bobr evropský)
Vyvěšeno: 07.11.2017
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Vyvěšeno: 01.11.2017
Opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 31.10.2017
Připojené soubory:
Detail...
Modlitba za zemřelé
Vyvěšeno: 30.10.2017
Připojené soubory:
Detail...
,,Kouzlo vánočních ozdob"
Vyvěšeno: 25.10.2017

Oslovení občanů, spolků, zájemců

Připojené soubory:
Detail...
,,Kouzlo vánočních ozdob"-Vernisáž
Vyvěšeno: 25.10.2017
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočtové opatření DSO č.1
Vyvěšeno: 20.10.2017
Připojené soubory:
Detail...
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ DSO Č.1
Vyvěšeno: 20.10.2017
Připojené soubory:
Detail...
Nabídka prac. místa- asistent
Vyvěšeno: 12.10.2017
Připojené soubory:
Detail...
Zápis z 6.schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 09.10.2017
Připojené soubory:
Detail...
Usnesení z 6. schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 09.10.2017
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Vyvěšeno: 09.10.2017
Připojené soubory:
Detail...
Záměr k prodeji a k pronájmu pozemků
Vyvěšeno: 09.10.2017
Připojené soubory:
Detail...
Týden sociálních služeb 2017
Vyvěšeno: 27.09.2017
Připojené soubory:
Detail...
Pozvánka na 6.schůzi ZO Břežany
Vyvěšeno: 26.09.2017
Rozpočtové opatření č. 3-2017
Vyvěšeno: 25.09.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o době a místě konání voleb
Vyvěšeno: 21.09.2017
Návrh opatření obecné povahy -odbor životního prostředí
Vyvěšeno: 21.09.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Vyvěšeno: 20.09.2017
Správní řízení - Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ....
Vyvěšeno: 19.09.2017
Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu
Vyvěšeno: 18.09.2017
Dražební vyhláška- elektronická dražba
Vyvěšeno: 18.09.2017
Připojené soubory:
Detail...
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 18.09.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o konání akce
Vyvěšeno: 15.09.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení Rybářského spolku Břežany
Vyvěšeno: 12.09.2017
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu
Vyvěšeno: 12.09.2017
Připojené soubory:
Detail...
Program rozvoje obce Břežany
Vyvěšeno: 11.09.2017
Připojené soubory:
Detail...
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Vyvěšeno: 08.09.2017
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
Vyvěšeno: 05.09.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vyvěšeno: 04.09.2017
Výzva účastníků řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle §36 odst.3 zák. č. 500/2004 Sb.
Vyvěšeno: 31.08.2017
Oznámení o zahájení správního řízení dne 31.8.2017
Vyvěšeno: 31.08.2017
HLÁŠENÍ ROZHLASU 24.8.2017
Vyvěšeno: 24.08.2017
Připojené soubory:
Detail...
Rozhodnutí obecního úřadu č. 2017/5, 6, 7, 8
Vyvěšeno: 22.08.2017
Oznámení o zahájení správního řízení -zrušení trvalého pobytu
Vyvěšeno: 15.08.2017
Oznámení o zahájení správního řízení -zrušení trvalého pobytu
Vyvěšeno: 15.08.2017
Oznámení o zahájení správního řízení -zrušení trvalého pobytu
Vyvěšeno: 15.08.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v Břežanech
Vyvěšeno: 15.08.2017
Tradiční krojované hody v Břežanech
Vyvěšeno: 07.08.2017
Připojené soubory:
Detail...
Program hodů 2017
Vyvěšeno: 07.08.2017
Připojené soubory:
Detail...
Výzva účastníkům řízení - správní řád
Vyvěšeno: 04.08.2017
Smlouva o dílo- ,,Břežany-oprava chodníků "
Vyvěšeno: 19.07.2017
Oznámení o konání akce - Myslivecká noc
Vyvěšeno: 17.07.2017
Oznámení o výběru dodavatele VŘ ,,Břežany-oprava chodníků,,
Vyvěšeno: 14.07.2017
Usnesení z 5.schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 13.07.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o zahájení správního řízení- zrušení trvalého pobytu
Vyvěšeno: 12.07.2017
Zápis z 5. schůze ZO Břežany
Vyvěšeno: 11.07.2017
Připojené soubory:
Detail...
Rozpočtové opatření č2/2017
Vyvěšeno: 11.07.2017
Připojené soubory:
Detail...
NIVA - Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
Vyvěšeno: 04.07.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Obec Břežany
Vyvěšeno: 01.07.2017
Výzva účastníků řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb
Vyvěšeno: 29.06.2017
Pozvánka na 5.schůzi ZO Břežany
Vyvěšeno: 29.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
Závěrečný účet DSO Rekultivace skládky Pravice - schválený
Vyvěšeno: 29.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
Výzva k podání nabídek ,, Břežany-oprava chodníků"
Vyvěšeno: 23.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
Smlouva o dílo č.1/2017 ,,Nová plastová okna v MŠ Břežany"
Vyvěšeno: 22.06.2017
Pracovní pozice pro Obec Břežany
Vyvěšeno: 16.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámení o zahájení správního řízení
Vyvěšeno: 13.06.2017
Smlouva o dílo č. 67/2017 ,, Bezdrátový rozhlas obec Břežany "
Vyvěšeno: 13.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
Oznámění ZÚ -DSO Rekultivace skládky Pravice
Vyvěšeno: 12.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
RSP - Návrh závěrečného účtu DSO RSP za rok 2016
Vyvěšeno: 12.06.2017
RSP - Rozvaha
Vyvěšeno: 12.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
RSP příloha
Vyvěšeno: 12.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
RSP Výkaz zisku a ztrát
Vyvěšeno: 12.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
RSP - Výkaz fin 2-12 m
Vyvěšeno: 12.06.2017
Připojené soubory:
Detail...
RSP - Zpráva o inventarizaci
Vyvěšeno: 12.06.2017
Připojené soubory:
Detail...